Namazı neden kılmamız gerekir?

Namaz, kulluğun özü, dinin direğidir. Ahiret gününde insanların hesaba çekileceği ilk ibadet namaz ibadetidir. Peygamberimizin Miraç gecesinde Müslümanlara getirdiği en güzel hediye namazdır. Allah’ın insanlara verdiği nimetlere karşılık istediği şey şükürdür. Allah insanlara 5 vakit namaz kılmayı farz kılmıştır. İnsanlar namaz kılarak Allah’ın huzuruna dururlar. Bir nevi Allah ile sohbet etmiş olurlar. Allah, kulunu huzuruna kabul ederek namaz ile şereflendirmiş olur. Ahiret hayatının güzel olmasını isteyen bir Müslümanın her şeyden önce namazlarında çok hassas davranması gereklidir. Çünkü Peygamberimiz namaz için “gözümün nuru” tabirini kullanmıştır.

Ayrıca namaz insanları kötülüklerden uzaklaştırarak topluma faydalı bireyler olmalarını sağlar. Namaz kılan insan günde beş vakit Allah’ın huzuruna çıkacağının farkında olarak kendisini kötü işlerden uzak tutar. Namaz kılmak insanı psikolojik rahatsızlıklardan ve ruhsal bunalımdan da kurtarır. Namaz kılan insan bilir ki, kendisini dinleyen, büyük küçük her şeyi işiten ve her şeye gücü yetecek olan sonsuz Kudret’e sahip bir Allah var ve O’nun bir şeyin olması için “ol” demesi yeterlidir. Bu düşünce kişiyi çıkmazlardan çıkartır, en kötü durumlarda bile dimdik ayakta durmasını sağlar. İnsan namaz kılarak Allah’a olan bağlılığını ve sadakatini göstermiş olur. Ayrıca namaz kılan insanın diğer yaptığı mübah işler sevap hanesine yazılır. Örneğin bir kişi namazlarını aksatmadan kılıyor, büyük günahlardan uzak duruyor. Bunların dışında bu kişinin ders çalışması, herhangi bir mesleği icra etmesi gibi davranışları da Allah katında sevap olarak değerlendirilir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Özellikle genç yaşlarda namaz kılmak, bu güzel ibadetin değerini daha da artırır. Gençliğinde kötü işlerden ve nefsinin istediği tüm pisliklere karşı göğüs geren, uzak duran kişiler Allah yolundan sapmayarak, Allah’ın hoşuna gidecek davranışlarda bulunanlar ve namazını aksatmadan kılanlar için cennet müjdesi verilmektedir. Hz. Ömer şöyle demektedir: “Namaz kılan yaşlıyı severim ancak namaz kılan gence aşığım”. Hz. Ömer’in bu sözü gençliğinde namaz ibadetinin önemini göstermektedir. Tüm bu saydıklarımızdan dolayı namazlara özen göstermeli ve namazlarımızı devamlı olarak kılmalıyız. Peygamberimizin ifadesiyle namazın az ancak devamlı olanı makbuldür. Bundan dolayı hiç aksatmadan namazlarımıza devam etmeliyiz.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın