Namaz ibadetinin önemini ifade eden bir ayet ve bir hadis

Namaz ibadetinin önemini ifade eden bir ayet ve bir hadis öğrenip bunları defterinize yazınız.

“Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin.  Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.” (Bakara Suresi, 45.ayet)

“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” (İbrâhim Sûresi 40)

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

“Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Azîz ve Celîl olan Rabb’i: – Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız? der. Farzların eksiği nafilelerle  tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir.” (Tirmizî, Mevâkît 188)

 

Yukarıdaki ayet ve hadisleri kısaca inceleyelim. İlk ayette Allah, Bakara suresinde namazın önemine saygı vurgusu yaparak değinmektedir. Ayete göre namaz kılan insanlar Allah’a derinden saygı duyanlardır. Eğer bir insan namaz kılmıyorsa nefsine yenik düşmüştür ve Allah’a olan saygısı azalmıştır diyebiliriz. Çünkü bizi yaratan ve bize sayısız nimet veren Alemlerin Rabbi, bizden tüm bu nimetlerin karşılığında şükür etmemizi istemektedir. Şükür etmenin en güzel yolu ise namaz kılmaktır. İkinci ayette Hz. İbrahim (a.s)’ in Allah’a etmiş olduğu dua belirtilmektedir. Hz. İbrahim ailesinin ve kendisinden sonra soyundan gelecek olanların namazı devamlı olarak kılan kimseler olması için dua etmiştir. Hem kendisi hem de neslini devam ettiren insanların namaz kılan kimselerden olması için Allah’ın duasını kabul etmesini istemiştir.

 

Hadis için ise, ahiret gününde bizlere ilk sorulacak ibadet namaz kılıp kılmadığımız olacaktır. Eğer bizler namazlarımızı vaktinde ve doğru bir şekilde kılmış olursak ahiret gününde karlı olan kimselerden oluruz. Ancak namazlarımızda noksan olursa ve sorumsuz davranırsak dünya sınavını kaybederiz. Namazların farzlarının yanında, peygamberimizin sürekli kılmış olduğu sünnet namazlara da özen göstermemiz gerekir. Kişinin farz namazlarında eksiklik olması durumunda, nafile olarak yapılan ve sadece Allah’ın rızası gözetilen ibadetlerine bakılacağı ve buna göre eksikliklerin bu nafile ibadetlerle tamamlanacağına vurgu yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.