Mutluluk ve erdem arasında nasıl bir ilişki vardır?

Mutluluk ve erdem arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Mutluluk; insanın içinde hissettiği bir haz, bir tatmin kârlık, bir sevinç ve tamamlanmışlık duygusudur. Hâlbuki ki erdem, insanı bu mutluluğa ulaştıracak olan her türlü eylem ve davranışların bütünüdür.

Antik Yunan felsefesin baktığımızda “mutluluk” bir nihai amaç olarak görülür ve “erdem” in bir sonucu olarak insana verilen bir “ödül” olarak kabul edilir. Çünkü mutluk olmak isteyen insan erdemli olmak zorundadır ve buna uygun hareket ederse ancak mutluluğa ulaşabilir. Bir toplumun mutsuz olması da yine erdemsiz insanlar tarafından oluşturulmasından kaynaklıdır. “Mutluluk etiği” olarak kabul edilen bu inanış 19. Yüzyıla kadar bu görüşünü korumuş ve hatta en büyük savunucuları arasında Platon ve Aristo’da vardır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

17. yüzyıl filozofarından olan Baruch Spinoza ise tam zıt bir görüş savunur ve ona göre mutluluk erdemin bir ödülü değil aslında ta kendisidir. Bunun yanı sıra mutluluğun erdemin ödülü olduğu düşüncesine karşı çıkan bir diğer filozof ise Friedrich Nietzsche’tır. Friedrich Nietzsche göre, neden ve sonuçların birbirine karıştırıldığı için u görüş yanlıştır. Hatta Nietzsche sadece karşı çıkmakla kalmamış aslında erdemin mutluluğun bir sonucu olduğunu belirterek tam ters bir kuram ortaya atmıştır. Günümüze baktığımızda ise mutluluk erdemin bir sonucudur düşüncesi toplumların ahlak temellerinde yer almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.