Mutluluk ve devlet bağını açıklayınız.

Küresel Mutluluk Endeksi örneğinden yola çıkarak mutluluk ve devlet bağını açıklayınız.

Küresel Mutluluk Endeksi Raporu 2012 yılından itibaren dünya ülkeleri tarafından hazırlanmaktadır. Bu rapor, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, sosyo-ekonomik yapıları, demokratik hak ve özgürlükler gibi kriterler göz önünde tutularak ilgili ülkenin mutluluk endeksi belirlenir. Ancak her ülke için baz alınacak değerler farklılık gösterdiği için bu raporun gerçek oranları belirleyip belirlemediği de tartışma konusudur. Bununla birlikte bu rapor için düzenlenen anketlere katılan kişilerin verdiği farklı ve tutarsız cevaplarda raporun gerçeklik ölçütünü bir nebzede olsun zayıflatmıştır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Örneğin; son yıllarda hazırlanan Küresel Mutluluk Endeksi raporunun sonuçlarına göre ekonomik düzeyi yüksek olan ülkelerin, sıralamada çok altlarda yer alması oldukça şaşırtıcıdır. Bu rapor sonuçlarına göre atalarımızın söylediği sözde ispatlar niteliktedir. Atalarımız “Para ile saadet olmaz” demiş ve mutluluğun maddi değerler dışında maneviyatla ilgili olduğunun önemi vurgulanmıştır.

Ancak insanların mutluluk ölçülerinin artması için devlet politikalarının da önemi çok büyüktür. Kişiler; sağlık, ulaşım, eğitim gibi zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmamsı sonucu mutsuz olurlar. Bu nedenle ülkeyi yöneten devlet adamlarının öncelikli sonucu vatandaşlarının tüm zorunlu ihtiyaçlarını ivedilikle çözmesi ve bunları planlı ve programlı olarak aksatmadan gerçekleştirmesidir. Ancak bu sayede ülke insanlarının mutluluğundan söz edilebilir.

En mutlu ülkelere baktığımızda, daha çok sosyal imkânlar, daha çok özgürlük ve daha çok hak ve adalet mekanizmalarının işlediğini görürüz. Bu nedenle soysa-kültürel ihtiyaçları yeterince karşılanmış toplumlar daha mutlu toplumlardır. Toplumsal bir refah yakalamak isteyen devletler, saydığımız tüm bu hususları dikkate alarak bir yönetim mekanizması geliştirirse, ülke insanlarının mutluluk oranları da artacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir