Mutluluk, ölçülebilir mi?

Mutluluk, ölçülebilir mi? Yorumlayınız.

Mutluluk soyut bir kavram olduğu için onu belli ölçeklerle sınırlandırmak ve ölçmek ne yazık ki mümkün değildir. Ancak mutluluk derecesini herkes kendi belirlediği parametrelerde belirler ve bu şekilde ifade eder. Bilim insanları yaptıkları çeşitli araştırmalarda insanların mutluluk derecelerini belirleyebilmek için anket düzenlerler. Bu anketlerde hazırlanan sorulara puanlar verilir veya mutluluk skalası konularak mutluluk derecelerini puanlama üzerinden ölçmek isterler. Bu tam olarak mutluluk hissinin oranını vermese de ne insanların ne derece mutlu olup olmadıkları kısmen belirlenmiş olur. Ancak unutmamak gerekir ki, hisleri ve duyguları tam ve doğru şeklide ölçmek pekte olası bir durum değildir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Dünya genelinde yapılan tüm çalışmalarda, insanların mutluluk seviyelerini anlamak için, sosyo-ekonomik durumu, yaş, cinsiyet vb. kriterler göz önünde tutularak belirlenmeye çalışılmaktadır. İnsanların yaşadıkları ülke ve bulundukları şartlarda mutluluk düzeylerini belirlediği için her ülkenin mutluluk düzeyi farklılık gösterir.

Mutluluk hissi psikoloji bir durumdur. Bunu en iyi şekilde anlayabilmek için yapılan psikolojik testler, bu duygunun insanda varlığı ya da yokluğuna dair çeşitli ipuçları verir. Ancak bu bile mutluluk hissinin tam olarak derecesini bilmemizi sağlamaz. Yapılan testler bize nesnel sonuçlar erdiği için; “evet mutluyum, hayır mutlu değilim” gibi cevaplar alınarak mutluluğun varlığı veya yokluğu öğrenilebilir. Yinede gelişen tüm teknolojiye rağmen mutluluğun ölçümü tam olarak gerçekleştirilememektedir. Hele ne kadar mutlu olduğumuzu kendi duygularımızla bile anlatmak zordur. Mutluluk bir histir ve onu ancak yaşayan bilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.