Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz.

 

Atatürk’e göre  eğitimin çağdaş ve modern bir kültüre dayanması, eğitimde çok önem verdiği ulusallık ilkesini bozmayacaktır. Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşına başlarken güvendiği ve dayandığı ulusçuluk hareketi bu bakımdan durağan bir hareket değildir. Dolayısıyla Atatürk’ün eğitim anlayışı bu esasa dayanmaktadır.  Dinsel öğelerin çağdaşlaşmayı engellememesi gerekir. Atatürk’ün eğitim anlayışı, Türk insanının doğal çevresine ve topluma  etki ederek toplumun alınyazısına egemen olmasını ve  insan iradesinin üstün gelmesini felsefesine dayanır. Atatürk inkılâplarıyla Türk toplumunun eğitim sayesinde modern çağa uyum sağlamasını istemiş ve bunun için çalışmıştır.

 

Atatürk’e göre dinsel esaslara dayanılarak verilen eğitim yerine  batıdan örneklenen Tanzimat okullarındaki gibi  özgür düşünceye yer veren   eğitim sistemi hakim kılınmalıydı. Aksi takdirde  birbirinden ayrı zihniyete sahip kuşakların yetişmesi sorunu ortaya çıkabilirdi. Atatürk “öğretimin Birliği” düşüncesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan bütün okulların yönetimini ve denetimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlamıştır.   Atatürk, eski okulların devam etmesi  önerilerini reddetmiştir. Böylece eğitim kuruluşları, dine dayalı kuruluşlar olmaktan kurtarılmıştır. Din derslerinde Tanrı’nın birliği, tarihsel gerçeklere bağlı olarak Peygamberimizin güzel örneklerle dolu yaşamı anlatılacaktır, İslâmın temel esasları, modern ahlâk prensipleri olarak açıklanacaktır. Bu prensipler arasında özellikle şu esaslara dikkat edilmelidir. Kimsenin dinine ve inancına karışılmaması, çok çalışmak, hayırlı insan olmak ve başka insanlarla iyi ilişkiler kurmak. Atatürk’ün eğitim anlayışı, Türk toplumunun değişmesini, hak ettiği şekilde gelişmesini ve çağa ayak uydurmasını sağlayacak bir anlayıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.