Milliyetçilik akımıyla meydana gelen isyanların Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

Milliyetçilik akımıyla meydana gelen isyanların Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı kavramlardan ve fikir akımlarından en çok etkilenen devletlerden olan Osmanlı’yı bu fikirlerden en çok etkileyeni ise milliyetçilik olmuştur. İhtilalin yaydığı ulus-devlet anlayışı ile beraber, Osmanlı topraklarında yaşayan birbirinden farklı uluslar bu fikir akımını benimsemiş ve Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmışlardır. Meydana gelen isyanlar ilk olarak Osmanlı’nın Avrupa topraklarında başlasa da devletin toprağının olduğu üç kıtaya da yayılmıştır. Bu isyanlar sonucunda devlet, gereğinden fazla bir toprak kaybı yaşamıştır. Bu isyanları önlemeye çalışan Osmanlı da çareyi ıslahatlarda aramıştır. Fransız İhtilali sonrasında yayınlanmış olan İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirgesi’nden izler taşıdığı görülen, Tanzimat Fermanı 1839 yılında ilan edilmişti.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Modernleşme çabalarında önemli bir kilometre taşı olan ferman, vatandaşlık haklarından bahsetmesi bakımından önemlidir. 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı ise Tanzimat Fermanı’nın devamı ve genişletilmiş hali olarak karşımıza çıkmıştır. Fermanla birlikte bir Osmanlı milleti oluşturulması amaçlanmıştır. Bu millette herhangi bir ırk, din, dil farkı gözetilmemiştir. Bu tasvirle devletin bütün vatandaşları tek bir çatı altında toplanmak istenmiştir. Verilen haklarla isyan eden azınlıkların devlete bağlanması için çalışılmıştır. Tanzimat’ın ilanıyla birlikte Avrupa ile ilişkiler artmış ve kıtaya bir çok öğrenci gönderilmiştir. Bu öğrenciler Avrupa ile etkileşime girip kıtayı iyice tanımıştır. Bu etkileşim sonucunda ise devletin kurtuluş formülünü arayan gençler çareyi Meşrutiyette bulmuşlardır. Bu gençler “Genç Osmanlılar” olarak bilinen bir teşkilatlanmayı oluşturmuşlar ve devletin tarihindeki ilk anayasa olan Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesinde önemli rol oynamışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.