Milli Mücadele Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce devletimizin adı Osmanlı devleti idi.

1914 yılında başlayan 1. Dünya savaşı 4 yıl sürmüş ve 1918 yılında ülkemizin bir çok bölgesi yabancı devletler tarafından işgal edilmiştir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İngilizlerin İşgalleri: Çanakkale, Musul, Batum, Antep, Maraş, Konya, Bilecik, Samsun, Merzifon

Fransızların İşgalleri: Adana, Dörtyol, Mersin, Osmaniye, Afyon, Antep, Maraş, Urfa

İtalyanların İşgalleri: Antalya, Kuşadası, Fet­hiye, Marmaris, Bodrum

Türk halkı işgallere karşı direnişe geçti. Kuvayı Milliye birlikleri kuruldu.

****Kuvayı Milliye: Yurdun işgali karşısında çeşitli bölgelerde ortaya çıkan milli direniş örgütlerine Kuvayı Milliye ( Milli Kuvvetler) denir.

Antep, Urfa ve Maraş şehirlerinde de işgale karşı direnişler başladı. İzmir’de işgale karşı ilk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin atmıştır.

Hasan Tahsin, 15 Mayıs 1919’da Yunan ordularının İzmir’i işgali başladığı sıralarda silahını çekip ateşleyerek en öndeki Yunan bayraktarını başından vurmuş ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşununu atmıştı. Hasan Tahsin ‘ilk kurşunu’ attığı yerde şehit edildi. Hasan Tahsin şehit edildiğinde 31 yaşındaydı.

Mustafa Kemal, Anadolu’da milli birliği sağlamak amacıyla 16 Mayıs tarihinde İstanbul’dan Bandırma Vapuru’yla Samsun’a hareket etti.

Mustafa Kemal, 9.Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Samsun’a gelişi ile Kurtuluş Savaşı fiilen başlamış oldu

Amasya Genelgesi ( 22 Haziran 1919 )

Mustafa Kemal ,Samsun’dan Havza’ya oradan da Amasya’ya geçti ve Amasya Genelgesini yayınladı.

!!!! Amasya Genelgesi ile vatanın bütünlüğü ve milletin geleceği tehlikede olduğu ve bu durumdan milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır kararı alınmıştır.

Erzurum Kongresi

Mustafa Kemal ,Amasya’dan sonra Erzurum ‘a gitti.

Kongrede ,
* Vatanın parçalanamayacağı
* Yabancı işgalcilere karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçeceği
* Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği kararları alındı.

Sivas Kongresi

Mustafa Kemal ,Erzurum’dan sonra Sivas ‘a gitti. Yurdumuzun her şehrinden temsilciler katıldığı için milli bir kongredir.
Kongrede ,
* Yurdumuzun çeşitli yerlerinde kurulan cemiyetler birleştirildi.

* Kongrenin sonunda Türk milleti adına karar verecek bir Temsil Heyeti seçilerek başkanlığına Mustafa Kemal getirildi.

TBMM ‘nin Açılması ( 23 Nisan 1920 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da törenle açıldı.

TBMM’nin açılmasıyla yeni Türk devletin temelleri atılmış oldu.

Devleti yönetme yetkisi halk tarafından seçilen milletvekillerine verildi. Böylece Türk milleti verdiği kararlar ile geleceğine karar verme hakkına sahip oldu.

Düzenli ordunun kurulmasıyla yurdun her yerinde düşmanı atmak için uzun ve zorlu savaşlar başladı.

Kurtuluş Savaşı zamanı İnebolu’dan kağnılarla Kastamonu’ya cephane taşınacaktır. Her evden bir kağnı yola çıkacaktır. Erkek varsa erkek yoksa genç veya kadın bu vatan görevini yapacaktır.

1921 yılının son günlerinde Şerife Bacı, Elifiyle beraber yola çıkar. İnebolu’dan kağnıya yüklenen cephaneyi Kastamonu’ya götürmek üzere yola düşer. Hava şartları çok çetindir. Kar, soğuk… Kastamonu Kışlası’na yaklaştığında top mermileri ıslanmasın diye kazağını mermilerin üzerine örter, yavrusu “ölmesin” diye de üzerine abanır… Vücut sıcaklığını Elif’ine veren kahraman Şerife Bacı soğuktan donarak şehit olur.

YÖRÜK ALİ EFE (D. 1895, SULTANHİSAR — Ö. 23 EYLÜL 1951, BURSA)

Kurtuluş Savaşı sırasında 16 Haziran 1919’ da Malgaç Baskını ile düşmana ilk darbeyi vurmak suretiyle Aydın yöresinde düşman kuvvetlerinin ilerlemesini durdurmuş olan efemizdir.

DOĞU CEPHESİ

Kolordu Komutanı Musa Kâzım Karabekir’i tam yetkiyle Doğu Cephesi Komutanlığına atadı. 29 Eylül 1920’de saldırıya geçen Kâzım Karabekir kuvvetleri, birkaç gün içerisinde Ardeşen-Yusufeli-Oltu-Bayezit hattını aşarak Drastamat Kanayan komutasında Ermeni kuvvetleriyle çatışmaya girdi.

GÜNEY CEPHESİ

31 ekim 1919 da, düşmana ilk kurşunu atıp Kahramanmaraş’taki Kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam

Urfa’da Mustafa Kemal tarafından görevlendirilen Ali Saip Bey Kuvva-i Milliye birliği kurdu. Urfalılar ile birlikte Fransızları şehirden çıkardı

Antep’te Kuvva-i Milliyenin başındaki Şahin Bey Kilis- Antep yolundaki savunmayla Fransızların şehirdeki askerlerine yardım götürmesini engelledi. Ancak düşman bölgeye yeni birlikler getirdi. Kahramanca savaşarak askerleriyle şehit düştü.

Fransızlar milletimizin mücadele azmi karşısında bölgede tutunamayacaklarını görüp vatanımızı terk ettiler.

TBMM ;
Maraş’a KAHRAMAN
Urfa’ya ŞANLI
Antep’e GAZİ
unvanlarını verdi.

BATI CEPHESİ

Gördesli Makbule

Makbule Hanım, Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal etmesi ve ardından da Batı Anadolu’yu işgal etmeye başlaması üzerine, 7 Kasım 1921 tarihinde, daha on dokuz yaşında ve daha bir yıllık evliyken eşi Halil Efe ile birlikte Kuvayı Milliye emrinde çete savaşlarına katıldı. Ordu, Demirci’ye çekilmek zorunda kalınca, Halil Efe’nin önerisini kabul eden birlik komutanı Ethem Bey’in onayıyla kocasının yönettiği Kuvva-i Milliye grubuna katılarak Yu­nan kuvvetleriyle dövüştü.

İzmir’in Yunan işgaline uğraması sonucunda İzmir’e geçerek savaşan Kara Fatma, 300’ü aşkın birliğiyle Birinci ve İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve Dumlupınar Meydan Savaşı’nda boy gösterdi.

Büyük Taarruz’un ilk günlerinde esir düşse de kaçarak yeniden ordusunun başına geçti ve Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynadı.

Savaşın ardından Fatma Seher Hanım, çavuş rütbesiyle başladığı askerliğini üsteğmen rütbesiyle tamamladı ve emekli oldu. Emekli maaşını Kızılay’a bağışladı.

1.İNÖNÜ SAVAŞI

Yunanlılar, Bursa ve Uşak mıntıkalarından Eskişehir ve Afyon istikametlerinde 6 Ocak 1921’de ileri harekata geçtiler. Yunan harekatı üç koldan ilerleyerek İnönü önünde birleşiyordu. Yunanlılar, 3 günlük yürüyüşten sonra 9 Ocak günü İnönü mevzilerinin önüne gelmişlerdi. Asıl savaş 10 Ocak günü sabah saat 6.30’da Yunanlıların taarruza geçmesi ile başladı. Saldırısı kırılan düşmana karşı savaş 10 Ocak 1921’de kazanıldı.

2.İNÖNÜ SAVAŞI

Yunanlılar, 23 Mart 1921’de Bursa’dan İnönü istikametine ilerlemeye başladılar. Türk ordusunun yüksek azim ve imanla savaşması, 31 Mart 1921 akşamına kadar süren kanlı çarpışmalar sonunda düşmanı İnönü’de ikinci defa perişan etti. Yaptıkları iki saldırının da püskürtülmesi üzerine Yunan kuvvetleri, 31 Mart gecesinden itibaren çıkış mevzilerine çekilmeye başladılar, çekilen düşman, süvari birliklerimizle izlenmiş ve düşmana çekilirken de kayıplar verdirilmiştir.

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün emir ve komutasında, Türk ulusunun kanıyla yapılan ve dünya harp tarihine en uzun meydan muharebesi; Türk Kurtuluş Savaş’ı tarihine de subay muharebesi diye geçen Sakarya Destanı 21 gün 21 gece devam etmiş ve 13 Eylül günü Yunanlıların Sakarya Nehri’nin doğusunu tamamen terk etmesiyle son bulmuştur.

Başkomutan Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında ülke savunmasını şu şekilde ifade etmiştir. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.

Düşmanın saldırı gücü tükenmiş, Türk topraklarını ele geçirme istek ve umudu yok olmuş, savunmaya geçmişlerdir.

Bu savaşa Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü Paşalar katılmıştır. Subaylar savaşıdır.

M. Kemal’e mareşallik rütbesi ve Gazi ünvanı ( 19 Eylül 1921) verilmiştir.

MUDANYA ATEŞKES ANLAŞMASI

Bursa’nın Mudanya kasabasında yapılan ateşkes görüşmeleri sonucunda 11 Ekim 1922’de ateşkes anlaşması imzalandı.
Mudanya’da İngiltere, Fransa, İtalya temsilcileri ile İsmet Paşa’nın katıldığı görüşmeler sonunda İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaşılmadan kurtarıldı.

LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI

Görüşmeler sonucunda, 24 Temmuz 1923’te Türkiye ile diğer devletler arasında Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile

* Vatanımızın bu günkü sınırları büyük ölçüde çizildi.
* Ayrıca yeni Türk devletinin varlığı ve bağımsızlığı bütün dünya devletleri tarafından resmen tanınmış oldu.

CUMHURİYETİN İLAN EDİLMESİ

29 Ekim 1923 tarihinde mecliste oy birliği ile cumhuriyet yönetimi ilan edildi. Böylece Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu.

İşte bizler oldukça zor günlerden geçip zaferi ve bağımsızlığını alın teri ile kazanmış bir milletin çocukları olarak sahip olduğumuz bu değerleri korumayı ve bu değerleri bize kazandıran Mustafa Kemal’i sevmeyi bir borç biliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.