Milli Mücadele Dönemini anlatan bir gazete haberi hazırlayınız.

Soru: Milli Mücadele Dönemini anlatan bir gazete haberi hazırlayınız.

 

Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresine Katıldı!

Doğu Anadolu Müdafaa-i  Hukuk Cemiyeti tarafından düzenlenen Erzurum Kongresi Tamamlandı. (7 Ağustos 1919) Sivas, Trabzon, Bitlis, Van ve Erzurum şehirlerinden delegelerin katıldığı Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal Paşa’nın katılımıyla gerçekleşti.

Tarihi nitelikteki Erzurum Kongresinde çok önemli kararlar alındı. Bu kararlar daha çok Milli Bağımsızlık ve Egemenliğimize dair maddelerden oluşuyor.

 

İşte kongrede alınan kararlardan bazıları

  • Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz (Bildiri, madde 6)
  • Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükümeti’nin dağılması halinde, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir. (Bildiri, madde 3)
  • İstanbul Hükümeti vatanı koruma ve istiklâli elde etme gücünü gösteremediği takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu hükûmet üyeleri millî kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi Heyet-i Temsiliye (38) yapacaktır. (Bildiri, madde 4)
  • Kuva-yı Milliye’yi (39) tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır (Bildiri, madde 3).
  • 5 — Hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez (Bildiri, madde 4).
  • Manda ve Himaye kabul olunamaz (Bildiri, madde 7).
  • Millî Meclis’in derhal toplanmasını ve hükümetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır (Bildiri, madde 8).

 

Erzurum Kongresi Milli Mücadeleye Işık Oldu!

Milli mücadele ruhunun pekiştirildiği ve Milli Bağımsızlık duygusunun vurgulandığı bir Kongre bugün sona erdi. (7 Ağustos 1919)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.