Metin Anlama Etkinlik 2. Sınıf Türkçe

DÜŞ
Herkes gibi
Nasrettin Hoca da düş görür,
Hem de sık sık
Ve daima geceleri.
İşte onlardan biri:
Düşünde Hoca’ya
Altın vermişler bir kese,
“Tam doksan dokuz al-tın”
Demişler “Al, Hoca”
Bizimki, “Almam” demiş
“Yüz olmazsa”
Tam da o sıra uyanmış
Bakmış ki ne kese var
Ne de bir şey.
Hemen yummuş gözünü
Ve elini uzatmış,
“Verin verin.” demiş
“Doksan dokuz olsun.”
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

Soruları şiire göre cevaplayınız. Soruları cevaplar-ken düzgün ve tam cümleler kurunuz.
1- Düşünde Hoca’ya ne vermişler?
……………………………………………………………………………………
2- Bu olay ne zaman yaşanmıştır?
……………………………………………………………………………………
3- Hoca kaç altını almam demiş?
. ……………………………………………………. …..
4- Hoca, düşünde ne istemiş?
……………………………………………………………………………………

5- Hoca uyanınca neyi fark etmiş?
……………………………………………………………………………………
6- Bu fıkradan hangi sonuç çıkarılabilir?
A- Rüyamızda güzel olaylar görürüz.
B- Az ile yetinmeyen çoğu bulamaz.
C-Altınımız olması için çalışmalıyız.
Aşağıdaki cümlelerde sesteşi olan sözcüklerin altı çizilmiştir. Siz de bu sözcüklerin sesteşiyle birer cümle kurunuz.
Amcam bana saz çalmayı öğretiyor.
……………………………………………………………………………………………
Gördüğüm düş çok güzeldi.
……………………………………………………………………………………………
Çocukları bakkala yalnız başına salmayın.
…………………………………………………………………………………………..
Ağzındaki şekeri sorup duruyordu.
……………………………………………………………………………………………
Buğday ekmek için tarlaya gittiler.
……………………………………………………………………………………………
Ocaktaki yemeğin kokusu muhteşemdi.
……………………………………………………………………………………………
Kapı aralık olduğu için soğuk geliyordu.
…………………………………………………………………………………………..
TEST
1- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kulla-nılmıştır?
A. Arabanın arkasına bindi.
B. Derslerine çok iyi çalış.
C. Evimiz buraya çok yakındır.
2- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli ( sesteş ) bir söz-cük yoktur?
A. Kapı zili uzun uzun çaldı.
B. Bakkaldan iki ekmek al.
C. Ödevini zamanında yapmalısın.
3- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A. bağ B. gül C. su
4- “ Dilek çay kenarında oturuyor.” cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sesteştir?
A. Berke çayda balık yakaladı.
B. Bu yıl çay kurudu.
C. Bu çay çok demli olmuş.
5- Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam bakımından farklıdır?
A. Yeşil ördek suya daldı.
B. Aykut yüzme havuzunda derine daldı.
C. Çam ağacının dalı kırıldı.
6- “ ekmek, gül, süs, çal, uç “ Yandaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?
A. ekmek B. süs C. Gül

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bir cevap yazın