Medya araçlarının kültürel değişime etkisi ile ilgili düşüncenizi yazınız.

Medya araçlarının kültürel değişime etkisi ile ilgili düşüncenizi yazınız.

Medya kendi içerisinde yazılı ve görsel olarak iki farklı gruba ayrılır. Yazılı ve görsel medya dendiğinde aklımıza da insanların ilgi alanlarına hitap edebilecek ve toplumları yönlendirecek içeriklerinin oluşturulduğu platformlar gelir. Görsel dendiğinde televizyonlar yazılı dendiğinde de gazeteler daha çok akla gelmektedir. Bunun çeşitleri çoğaltılabilir ve bunların herbirine medya araçları adı verilir. Günlük hayat içerisinde insanların hayat faaliyetlerine bu kadar etki eden ve her yerde karşımıza çıkabilecek olan medya araçlarını bizlerden bağımsız bir noktada tutamayız.

Günlük hayatımızda bu kadar var olmaları demek; muhakkak bize tesirleri olacak demektir. Olumlu ya da olumsuz etkilerini düşündüğümüzde insanların tamamı ile içinde bulundukları kültürel yapıya ve üretilen ürünlerin üreticisine göre de şekil almaktadır. Hal böyle olunca medya araçları insanların kültürel olarak zihni olarak ya da manevi olarak da değişmelerin de büyük rol oynamaktadırlar.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Tüm gün maruz kalınan sosyal medya alanları, TV, radyolar, gazete, dergi gibi yazılı yayınlar medya araçlarını oluşturur. Bu medya araçları bir saniye dahi içinde bulunduğumuz hayattan kopmadan var oldukları için muhakkak ki kültürün değişiminde insanın üzerinde büyük etkiye sahiplerdir.

İnsan üzerinde bu tarz bir etkiye sahip olan yayın kanallarının olumlu bir etki mi ya da olumsuz bir etki mi olup olmadığı içerik ile ilgili bir durumdur. Bazen kültürel değişimi olumlu yönde etkileyebilirken olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Biz bu araçlar aracılığı ile yabancı kültürün ve farklı ülkelerde yapılan yayınlarında bir süre sonra bizde de kullanılmaya ve birazcık farklılaştırarak medya araçlarında sunulmaya başlandığını da görmekteyiz. Ve diyebiliriz ki bu tarz farklı kültürlerin ürünlerinin bizim kültürümüzde medya araçları aracılığı ile yansıtılması sonucunda kültürel olarak büyük bir farklılığa sebep olduğu söylenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.