Mealli bir Kur’an’dan, yüce kitabımızın son cüzünü inceleyiniz.

Mealli bir Kur’an’dan, yüce kitabımızın son cüzünü inceleyiniz. Bu cüzde kaç sure olduğunu belirleyiniz. Son on surenin adını aşağıya listeleyiniz.

İlahi kitabımız Kur’an-ı Kerim toplam 30 cüzdan oluşur. Kelime olarak cüz, bölüm, kısım, parça gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Kur’an’ın 20 sayfadan oluşan bölümlerine verilen addır. Bir cüz, farklı sayıda ayet ve sureden oluşur. Cüzlerin yeri ve sayısı başındaki cüz gülü işaretinden anlaşılır.

Sure: Kelime olarak yüksek rütbe, şan ve şeref gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Kur’an’ın ayetlerden oluşan bölümlerinden her biridir. Bir sure en az 3 ayetten oluşur. Kur’an’da toplam 114 sure vardır. Surelerin adı ve kaçıncı sırada olacağı Allah (cc) tarafından belirlenip Cebrail (as) vasıtayla Hz. Muhammed’e (sav) bildirilmiştir. Mekki ve Medeni sureler vardır. Mekke’de inen süreler Mekki, Medine’de inen sureler ise Medeni sure olarak isimlendirilir. Mekke’de inen surelerin geneli iman esaslarından bahsederken Medine’de inen sureler, toplumsal kurallar ve ibadetlerden bahseder.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Kur’an’ın son cüzü 30.cüzdür. 30.cüzda toplam 37 sure vardır. 30.cüzün son 10 suresi Namaz surelri olarak bilinir. Ezberlemesi daha kolay olduğundan namazlarda okumak için genellikle bur sureler ezberletilir. Son 10 surenin adı ve ayet sayısı şöyledir:

  • Fil suresi 5 ayettir
  • Kureyş suresi 4 ayettir
  • Maun suresi 7 ayettir
  • Kevser suresi 3 ayettir (Kur’an’ın en kısa süresidir)
  • Kafirun suresi 6 ayettir
  • Nasr suresi 3 ayettir
  • Tebbet suresi 5 ayettir
  • İhlas suresi 4 ayettir
  • Felak suresi 5 ayettir
  • Nas suresi 6 ayettir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir