Maddenin Yapısı Çalışma Kağıdı 6. Sınıf Fen Bilimleri

Soru 1 ) Madde nedir ?

………………………………………………………………………………………………………………………

Soru 2) madde 3   halde  3 bulunur. Adlarını yazınız.

1) ………………………………….. 2 ) ………………………………. 3 ) …………………………………….

Soru 3) katı maddenin  özelliklerini  yazınız.

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………..

 

Soru 4) sıvı  maddesinin  özelliklerini  yazınız.

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………..

Soru 5) gaz ı maddesinin  özelliklerini  yazınız.

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………..

Soru  6) Aşağıdaki maddelerin  özellikleri  varsa  x  işareti koyunuz.

  titreşim Dönme öteleme
katı      
sıvı      
gaz      

 

Soru 7) mercimek , kum , şeker , un  gibi maddeler girdiği kabın şeklini alarak sıvı  maddeler gibi özellikler gösteriyor. Neden ?

……………………………………………………………

Soru 8) Suya damlatılan mürekkep su içinde neden dağılır, mürekkep  suyun içindeki  boşluklara mı girer ?

…………………………………………………

Soru 9 ) katı – sıvı – gaz  maddelerini sıkıştırmak istesek , bu maddeleri çoktan aza doğru sıralayınız ?

……………………………………………………………………………………………

Soru 10 ) katıları  neden sıkıştırılamaz ?

…………………………………………………………………………………………………………………………

Soru 1 )Aşağıdaki tanımlayınız.
erime: …………………………………………………………………………………………………………………

Buharlaşma : ………………………………………………………………………………………………………….

Yoğuşma ( yoğunlaşma ) : ……………………………………………………………………………………..

Donma : ………………………………………………………………………………………………………………

Süblimleşme : ………………………………………………………………………………………………………..

Kırağılaşma :…………………………………………………………………………………………………………

Soru 2 ) hal değişiminde hangi hallerde ısı alınır ?
………………………………………………………………………………………………….
Soru 3) Maddeler hal değiştiriyorken hangi hallerde ısı verir ?
……………………………………………………………………………………………
Soru 4) katı haldeki bir maddenin ısıtılması ile taneciklerinin hareketi artar mı ?
…………………………………………………………………………….
Soru 5) katı maddeler ısıtılırsa tanecikler arasında boşluklar artar mı ?
………………………………………………………………………….
Soru 6) sıvı maddeler ısıtılırsa taneciklerinin enerjisi artarak boşlukları da artar mı ?
………………………………………………….
Soru 7) gaz maddeler ısı verdiğinde tanecikleri arasındaki boşluklar azalıp taneciklerinin hareketi azalır mı ?
…………………………………………..
Soru 8 ) Su , ısı verdiğinde normalde hacmi küçülmesi gerekirken , hacmi artar mı ?
………………………………………………………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.