Maddenin Özellikleri Testi 4. Sınıf Fen Bilgisi

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi saydam maddedir?

A) Cam B) Tahta C) Demir D) Beton

2. Aşağıdaki eşyalardan hangisi suda yüzer?

A) Taş B) Kağıt C) Altın bilezik D) Demir çivi

3. Hangisi pürüzsüz bir yüzeye sahiptir?

A) Taş B) Odun C) Cilalanmış tahta D) Beton

4. Saydamın karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Opak B) Sert C) Pürüzsüz D) Su geçirmez

5. Aşağıdaki maddelerden hangisi esnek değildir?

A) Silgi B) Paket lastiği C) Sünger D) Kalem

6. Aşağıdaki maddelerden hangisi eşleştirildiği özellikte değildir?

A) Cam – saydam B) Demir – opak C) Lastik – berk D) Toprak – mat

7. Esnek olmayan maddelere ne ad verilir?

A) Esnek B) Saydam C) Opak D) Berk

8. Aşağıdakilerden hangisi suda yüzmez?

A) Tahta B) Kum tanesi C) Şişirilmiş balon D) Plastik top

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “cam, opak, esnek, saydam, opak, berk” uygun kelimeler yazınız.

9. Işığı geçirmeyen maddelere ……………………………………..maddeler denir.

10. ……………………………………….. maddeler ışığı geçirir.

11. Eğilip, bükülüp bırakıldığında tekrar önceki şeklini alan maddelere ……….. maddelerdir.

12. Esnek olmayan maddelere ………………….maddeler denir.

13…………………………., saydam – pürüzsüz ve kırılgan bir maddedir.

14. Tahta …………………………………….bir maddedir.

I. opaktır. II. suda batar. III. berktir. IV. mıknatıs çekmez.

15- Buna göre, Ayşen’in elindeki madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) toplu iğne B) silgi C) cam bardak D) porselen tabak

16- Aşağıdakilerden hangisi maddenin özelliklerden birisi değildir?

A) Madde boşlukta yer kaplar. B) Maddenin ağırlığı vardır.

C) Maddeler aynı yapıdadır. D) Maddeleri duyu organlarımızla algılarız.

17- Işığı yansıtan maddelere ne ad verilir?

A) Saydam Madde B) Opak Madde C) Mat Madde D) Parlak Madde

18- Aşağıdaki maddelerden hangisi mattır?

A) Cam B) Su C) Toprak D) Altın

19- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Cilalanmış tahta pürüzsüdür. B) Portakalın yüzeyi pürüzlüdür.

C) Ayna pürüzsüz maddedir. D) Toprak pürüzsüz maddedir.

20- Uzayıp kısalabilen, bükülebilen ve tekrar eski hâline dönebilen maddelere ne ad verilir?

A) Berk Madde B) Esnek Madde C) Hareketli Madde D) Yaylanan Madde

21- Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda kırılgan maddedir?

A) Esnek Madde B) Opak Madde C) Saydam Madde D) Berk Madde

22- Aşağıdakilerden hangisi berk maddelere örnektir?

A) Kurşun kalem B) Naylon poşet C) Kâğıt D) Paket lastiği

23- Mıknatıs Aşağıdaki Maddelerden hangisini çekmez?

A) Çelik B) Kobalt C) Bakır D) Demir

24- Işığı geçiren maddelere ne ad verilir?

A) Opak Madde B) Saydam Madde C) Parlak Madde D) Berk Madde

25- Işığın tamamını geçirmeyip bir kısmını geçiren maddelere ne ad verilir?

A) Saydam Madde B) Yarısaydam Madde C) Parlak Madde D) Yarı Parlak Madde

26- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Saydam – Opak B) Parlak – Mat C) Pürüzlü – Pürüzsüz D) Esnek-Kırılgan

27- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Cam – Alettir B) Ayna – Eşyadır C) Kum – Malzemedir D) Tahta – Cisim

28- Aşağıdaki maddelerden hangisi doğada üç halde de bulunur?

A) Toprak B) Hava C) Su D) Ses

29- Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz maddelere örnektir?

A) Su B) Buz C) Hava D) Işık

30- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Petrol – sıvı B) Kum – katı C) Buz – sıvı D) Bulut – gaz

31- Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnek değildir?

A) Tuzun su içine atılıp karıştırılması B) Demir tozlarının kum içine atılıp karıştırılması

C) Mumum bir kaba konulup ısıtılması D) Sütün içine kahve konulup karıştırılması

32- Bir maddeyi ısıtınca hangi kaba koyarsak onun şeklini aldığını görmekteyiz. Bu madde ısıtılmadan önce ne haldeydi?

A) katı B) sıvı C) gaz D) akıcı

1.Oksijen gaz bir maddedir.

2. Buz suyun katı halidir.

3. Bulut madde değildir.

33- Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) yalnız 1 B) 2,3 C) 1,3 D) 1,2

“Maddenin Özellikleri Testi 4. Sınıf Fen Bilgisi” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir