Maddenin Halleri Etkinlik 3. Sınıf Fen Bilimleri

Aşağıda verilen maddelerin hangi hallerde olduklarını yazınız.
buz …………… zeytinyağı  …………… karpuz  ………… süt  …………… kaya  ……………
buhar  ……………… kum  ……………… sünger  …………… hava  ………… un  ……………
tuz  …………… kalem  …………… oksijen  …………… su  …………… sirke  ……………

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
• Maddeler doğada katı , ……………. ve gaz olmak üzere üç halde bulunur.
• Taş, tahta ve cam …………… maddelere örnektir.
• Katı maddelerin belirli bir şekli ……………… .
• Tuz, toz şeker, un gibi maddeler küçük …………………… maddelerdir.
• Su, zeytinyağı, süt gibi maddeler ……………….. maddelerdir.
• ………………. , su buharı gibi maddeler gaz maddelerdir.
• ……………… maddeler bulundukları kabın veya ortamın her yerine yayılır.
Aşağıdaki başlıklara uygun dörder örnek yazınız.
KATI MADDELER SIVI MADDELER GAZ MADDELER
……………………… …………………… ……………………
……………………… …………………… ……………………
……………………… …………………… ……………………
……………………… …………………… ……………………
Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz.
– Murat : İçecek olarak tükettiğimiz maddeler ……………………
Murat’ın cümlesi nasıl tamamlanmalıdır?
A) katı maddelerdir. B) gaz maddelerdir. C) sıvı maddelerdir.

“Cam” ile ilgili hangi ifade doğrudur?
A) Katı maddedir. B) Esnektir C) Kırılgan değildir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

1 hava 2 su buharı 3 un 4 süt  Hangileri gaz maddedir?
A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 3 ve 4
Pelin : Sıvı madde değildir ama akışkan özellik gösterir.
Pelin’in sözünü ettiği madde hangisi olabilir?  A) buz B) zeytinyağı C) tuz

HAVA – TUZ – SÜT  Bu maddelerin ortak özelliği hangisidir?
A) Hepsi akışkan maddedir.
B) Hepsi gaz maddedir.
C) Hepsi sıvı maddedir.
Aşağıdaki cümleleri DOĞRU ve YANLIŞ olarak belirtiniz.
( ) Tahriş edici veya yakıcı maddelerin çok küçük miktarı bile gözümüze zarar verebilir.
( ) Tehlikeli maddelerle çalışırken mutlaka herkes önlem almalıdır.
( ) Maddeler doğada katı ve sıvı olarak iki halde bulunur.
( ) Hava gaz maddedir.
( ) Araç-gereç yapımında sıvı maddeler kullanılır.
( ) Gaz maddelerin belirli bir şekli vardır.
( ) Katı maddelerin belirli bir şekli vardır.
( ) Sıvılar gibi akışkan olan katı maddeler de vardır.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde değildir?
A) Kezzap B) çamaşır suyu C) tuzlu su

Fen Bilimleri dersini seviyor musun / sevmiyor musun? Neden? Kısaca yazınız.

Bir cevap yazın