Macaristan ve Lehistan’dan mülteciler Osmanlı Devleti’ne niçin sığınmış olabilir?

Macaristan ve Lehistan’dan mülteciler Osmanlı Devleti’ne niçin sığınmış olabilir?

Bütün Avrupa’yı kasıp kavuran ve Viyana Kongresinde alınan kararları ve oluşturulmak istenen statükocu düzene karşı bir başkaldırı olarak 1848 İhtilalleri patlak vermişti. Bu ihtilaller sırasında Avusturya’ya karşı ayaklanmış olan Macar ulusu da milliyetçi duygularla hareket etmişti. Zaman zaman olumlu sonuçlar elde etseler de Ruslardan da yardım almış olan Avusturya hükümeti Macar isyancılara karşı net bir zafer kazanmıştı. Bu isyana kalkışan Macarlar ve onlara yardımcı olan Lehistanlı mülteciler çareyi Osmanlı Devleti’ne sığınmakta bulmuştu. İrtica etmelerine neden olan en önemli şey ise hükümete güven duymamaları ve hapsedilme hatta öldürülme korkusuydu. Bu ilticada Osmanlı’yı tercih etmelerinin nedeni ise isyan hareketini yeniden başlatma umudu ve bu isyan süresince Osmanlı’dan istedikleri desteği alabilme ihtimali olmuştur. Tarihe baktığımızda bütün Türk devletleri, zulme uğrayan kişilerin sığınacağı en güvenli liman olma sıfatını taşımıştır. Herhangi bir ayrım gözetmeden, mazlumları toprakları içerisinde barındırmıştır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Rusya ve Avusturya bu duruma tepki gösterse de Osmanlı bu konuda büyük bir dirayet gösterip hiçbir şekilde onları iade etmemiştir. Hatta dönemin padişahı Abdülmecid’in tavrını ortaya koyan şu sözü, Osmanlı’nın ne kadar kararlı olduğunu göstermektedir: “Tacımı veririm, tahtımı veririm fakat devletime sığınanları asla vermem.” Yine de devlet ileride sorun yaşamamak için bu mültecilere din değiştirip kendi tebaalarına katılmayı teklif etmiş ve çoğu mülteci görmüş oldukları bu iyi tavra bir karşılık olarak Müslümanlığı kabul etmiş ve önemli bir kısmı Osmanlı ordusu içerisinde görevler almıştır. Bu isimlerden en ünlüsü Macar asıllı Jozef Bem’dir. Kendisinin mühendislik nitelikleri de bulunmaktaydı. Müslümanlığı kabul edip Ruslarla savaşmaya can attığını söyleyen bu zat, Müslüman olduktan sonra Murad adını almış ve Paşa olarak anılan kendisi Osmanlı ordusunda faydalı işler yapmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.