Litre ve Mililitre 3. Sınıf Matematik

Litre & Mililitre Öğreniyorum

Merhaba ben LİTRE.Küçük kardeşim MİLİLİTRE.Size bizden bahsedeceğim.Ben “L”

Diye kısaltılabilirim.En önemlisi beni kardeşimle karıştırmamaktır.Mesela “3000 ml mi da-

ha fazla,yoksa 3 L mi?” sorusuna 3000 diyebilirsiniz ama yanlış cevaptır.Kardeşimle aynı

yaştayız,nedeni 1 L 1000 mL’ye eşittir.3×1000=3000 olduğuna göre kardeşim benimle bir-

likte doğdu.Sıra kardeşime geldi.Kardeşim en küçüğü 1 mililitredir.O da “mL” diye kısal-

tılabilir.Benim diğer kardeşlerimde var.Ama konumuza girmesin.İnternetten bakabilirsiniz.

Eğer kardeşimle yaşıtsanız.Siz mL kardeşisiniz.Akraba değilsiniz ama aynı yaşta olduğu-

nuz için bizim yöreye göre aynı yaşta olanlara “Hacim Yaş Kardeşi” deriz.Hacmi ilerde öğ-

reneceksiniz.En Önemli Şeyi Tekrar Ediyorum:Beni mL ile asla karıştırmayın.Şimdi hazır-

lıkı olun diye bazı sorular sorucağım.Sonra “Kendimin Seviyesini Ölçüyorum” yerinden

kendiniz L ve mL’yi tanımış mısınız,tanımamış mı?Her soru 3 puan unutmayın.

A)Şimdi doğru olanların başına “D”,yanlış olanların başına “Y” yazar mısın?(2×10=20 puan)

(   ) Litre 1 mililitreye eşittir.

(   ) Litre “mL” sembolu ile de gösterilebilir.

(   ) Mililitre,litreden küçüktür.

(   ) Litre “L” sembolu ile de gösterilebilir.

(   ) Litrenin en küçük kardeşi 1 mL’dir.

(   ) 8000 mL 8000 L’ye eşittir.

(   ) Her 1 L,1000 mL’ye eşittir.

(   ) 8 L 8000 mL’ye eşittir.

(   ) 1 L 3000 mL‘ye eşittir.

(   ) 8 arkadaşıma 1 L meyve suyu düştü.Toplam 8 L meyve suyu almışım.

 

B)A bölümü bitti sıra B bölümünde.Hadi bakalım,boşlukları örneğe göre doldur.(2X15=30 puan)

                                   Örnek:1 L=1000 mL

1L=…………                                                                              5000 ML=………….

 

2L=…………                                                                              8000 ML=………….

 

5L=…………                                                                              9000 ML=………….

 

4L=…………                                                                              4000 ML=………….

 

9L=…………                                                                              1000 ML=………….

 

6L=…………                                                                              3000 ML=………….

 

8L=…………

 

3L=…………

 

7L=…………

 C)C bölümüne geçtin.Ama kolay değil bu sefer.3 problem çözer misin benim için bulama-

dım?(2×3=6 benden 4 puan 10 puan)

Ayça 8 L meyve suyu aldı.8 arkadaşa eşit olarak paylaştırdı.Ayça’nın arkadaşlarının birisi kaç mL almıştır?

Musa 4 L portakal suyu sıktı.1500 mL’sini içti.Kaç L,kaç mL portakal suyu kaldı?

Yasemin,10 L süt aldı.5L sütlaç,2500 mL çorba,500 mL’sini içmek için kullanıyor.Kaç L süt kalıyor?

D) Lafı uzatmayalım soruları cevapla hadi başla bakalım bilecek misin?(2×5=10 puan)

1-Hangi miktar daha fazladır?

A)3000 mL    B)3 L   C)300 mL D)3000 L

2-8 L kaç mL’ye eşittir?

A)8 mL     B) 8000 L     C)8 L        D)8000 mL

3-Hangi miktar daha azdır?

  1. A) 1L B) 1000mL C)1 mL    D)10000mL

4-3000 mL kaç L’ye eşittir?

A)3L     B) 3000 mL    C)2L    D)3 mL

5-Hangi bilgi doğrudur?

A)Litre “L” diye,mililitre “mL” diye kısaltılabilir.

B)Litre mililitreden küçüktür.

C)1 L,1 mL’ye eşittir.

D)Litrenin en küçüğü desilitredir.

KENDİMİN SEVİYESİNİ ÖLÇÜYORUM

50-40 arası puan aldıysanız,bizi tanıyorsunuz.39-21 aldıysanız biraz çalışmalısınız.20-11 aldıysanız çalış sözcüğünü anlamalısınız.Eğer 10-0 aldıysanız bizi tanımak için çok çalışmalısınız.Unutmayın”Bir tek şeye ihtiyacımız var,çalışkan olmak!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.