Lise İngilizce Sene Sonu Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama.

2- 20..-20.. Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararların gözden geçirilerek varsa uygulanmayan kararların araştırılması ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi.

3-İngilizce dersinin sevdirilmesi ve başarının artırılması için alınan önlemler üzerinde görüş bildirilmesi.

4-20…-20… Eğitim Öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.

5- Dersin işlenişinde uygulanan yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemlerin görüşülmesi.

6- Hazırlanan yıllık planların ve ders planlarının değerlendirilmesi yapılarak amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi ile varsa eksikliklerin giderilmesi için alınan önlemlerin görüşülmesi.

7- Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanıp sağlanmadığının gözden geçirilmesi, yazılı sınavlarda sorulan soruların görüşülmesi, sınavların değerlendirme ölçütlerinin görüşülmesi.

8- Ödev konularının öğrenciye ne gibi fayda sağladığının görüşülmesi, beklenen amaca ulaşıp ulaşmadığının görüşülmesi, ödev değerlendirilmesinde birlikteliğin sağlanıp sağlanamadığının görüşülmesi

9- Diğer zümre öğretmenleriyle yapılması planlanan işbirliğinin yapılıp yapılamadığının görüşülmesi, yapıldı ise faydaları yapılmadıysa nedenlerinin araştırılması.

10- Öğretim metot ve tekniklerinin tartışılması.

11 – Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin (mevzuattan, ar araç –gereç yetersizliğinden, süreden vb.) ele alınıp değerlendirilmesi; bunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi.

12-Dilek ve temenniler

13- kapanış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.