Lise 2 Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

 1. Aşağıdaki bilgileri doğru “D” veya yanlış “Y” olarak doldurunuz. (Her soru 10 puan)

(     ) 1 mol Ca(Kalsiyum) ile 5 mol O2(Oksijen gazı) birleşerek 1 mol CaO bileşiği oluşur (Ca:40 gr/mol, O:16 gr/mol).

(     ) Bir bileşiğin kütle numarası kimyasal özelliğini belirleyen sayıdır.

   (     ) Periyodik cetvelde 1’den 18’e kadar periyot bulunur.

   (     ) Johann Wolfgang Döbereiner, elementleri benzer özelliklerine göre ilk defa 3’erli gruplara ayırmıştır.

   (     ) Değerlik sayısı aynı olan elementler benze özellik gösterirler.

 1. Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz? (Her soru 10 puan)
 2. Avogadro sayısı ……………………………..……….. dır.
 3. Periyodik cetvelde 7A grubuna, tuz oluşturan anlamında ……………………………….. denir.
 4. Periyodik cetvelde atom hacimleri aynı grupta, yukarıdan aşağıya doğru ………………………………………….………………………………..
 5. Gaz halindeki bir atomun son yörüngesinden bir elektron koparmak için vermemiz gereken enerjiye ………………………………………………………..
 6. Periyodik cetvelde en iyi metal Fransiyum (Fr) (7.periyot 1A), en iyi ametal ise ……………………………..dır.

III. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (Her soru 5 puan)

 1. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı küçülürken;
  Metalik özellik
  II.     İyonlaşma enerjisi
  III.    Elektron ilgisi

niceliklerden hangisi ya da hangilerinin artması beklenmez?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II C)I, II      
 2. D) II, III E) I, II ve III
 1. 13X , 18Y , 28Z elementleri için;
 2. X’ in birinci iyonlaşma enerjisi Y’nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür.
 3. Z’ nin birden fazla yükseltgenme basamağı olabilir.

III. Y periyodik sistemin 8A grubundadır.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II   C) I, II            D) I, III               E) II, III
 1. Periyodik sistem için aşağıdaki ifadelerden hangisi uygun değildir?
 2. A) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır,
 3. B) Benzer özellik taşıyan elementler aynı düşey sütunda toplanmıştır.
 4. C) Değerlik elektron sayıları aynı olanlar aynı periyotta toplanır.
 5. D) Yatay sıralara periyot, düşey sütunlara grup denir.
 6. E) s ve p bloku elementleri A grubu elementleridir.
 1. Aşağıda verilen atom ve iyonların hangisinden elektron koparmak en kolaydır?

A)7N          B)80          C)10Ne                D) 11Na             E) 12Mg

 1. Aşağıda verilen problemlerin 6 tanesini çözünüz. (Her soru 10 puan)

 

Bileşik N2O5 KAl(SO4)2
Mol Kütlesi    
 1. Aşağıda verilen maddelerin mol kütlelerini hesaplayınız? (O: 16, N:14, K: 39 Al: 27, S: 32 gram/mol)
 1. periyot 5A grubunda bulunan elementlerin elektron dizilişlerini yazarak periyodik cetveldeki yerlerini belirtiniz.
 1. 12,04×1024 tane He kaç moldür ?
 1. 4,4 gram CO2 gazı kaç moldür? (C:12,O:16 g/mol)
 1. NŞA’da 4,48 lt hacim kaplayan Br2 kaç moldür ?

 

Element İyonlaşma enerjileri (kkal/mol)
1. 2. 3. 4.
Y 120 780 1200 1443
A 145 310 1890 2520
D 220 410 3440 5040
 1. Tabloda 3 elementin 4 iyonlaşma enerjisi tabloda verilmiştir. Bu elementlerin değerlik elektron sayılarını ve periyodik cetveldeki nerede olabileceklerini yazınız.
 1. Yapısında 1 mol azot (N) atomu içeren NH4NO3 için
 2. a) NH4NO3kaç moldür?
 3. b) Kaç mol atom içerir?

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-1-kimya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Kimya 2. dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-3-kimya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-4-kimya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.