Lise 1 Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ , 1.DÖNEM ,1. YAZILI SORULARIDIR.

1- Edebiyatın tanımını yapınız , güzel sanatlar içindeki yerini belirtiniz.

2- a- Dramatik ritmik sanatları yazınız. Birer örnek veriniz.

b- Sanatları sınıflandırma şemasına göre Kar şiiri ,…………………..ın bir kolu olan……………………..örnek olabilir.

3- a- Edebiyatın yapı malzemesi…………….dir.

b- Günlük ve yapma dil terimlerini açıklayınız. Arasındaki farları belirtiniz.

4- Sanatsal metin olan koltuk değnekleri ve öğretici metin olan Seul ‘e Sarı Kar Yağdı metinlerini yan anlam değerleri bakımından karşılaştırınız.

5- Şiirdeki ahenk unsurlarını (Ölçü , durak, uyak ,redif , kafiye şeması) bulunuz.

 

Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi?

 

6- Aruz vezninde hecelerin kısalığı ve uzunluğu esas olduğu için bazı Türkçe kelimeler kısa olduğu halde uzun okunur buna ne denir.

 

7- Aşağıdaki şiirde ahengi sağlayan en önemli unsur nedir?

 

Eylül’de melûl oldu gönül soldu da lâle

Lâleyken emel ermedi bahçemde kemâle

Gelmez bu elem neyleyelim fazla suâle

Bir hâile ömrüm ki alınmaz bir kâle

 

8- Edebi metnin tanımını yapınız. Özelliklerininden beş tanesini yazınız.

 

9- A-Dil ürünlerinin tüm özelliklerinin tarihi akış içinde bilimsel olarak incelenmesine ne isim verilmektedir.

 

B- Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserde ele alıp işledikleri her şey …………………. ………..oluşturur.

10- Boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

a- ……………………….din ,dil, ülkü gibi ortak duygu ve düşüncelerin bizde yarattığı değişim ve bileşimdir.

b- Sanat ya da edebiyat bir nevi gerçekliğin ……………………. anlatılmasıdır.

 

 

Her soru 10 puandır.

Süre bir ders saatidir.

“Lise 1 Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016” için 2 yanıt

 1. Şu alemin tertemiz nebileri,
  Rabbimin Nuh’a selamı geldi,
  Halil-ül Rahman hakkın velisi,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  İsmail, İshak nesline bereket yağar,
  Yergök ehli İshak soyuna ağlar,
  Hasan Hüseyin evliyalarla duaya dura,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Zalimin, bak İshak soyuna kastına,
  Yakup’un gözünden yaşların akışına,
  Koyun kuzuyu güderdi kırda, bağda,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Teccal şeytan sinsi sinsi sevindi,
  Zalim Şeytan Yusuf’u kuyuya indirtti,
  Allah; İbrahim’i, Yusuf’a ağlarken gördü,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Allah’ın rahmeti müminlere indi,
  Hak emriyle Yusuf kurtuluşa erdi,
  Yakup’un gözleri yaşlar içindeydi,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Güzel dost Cebrail ile Buda’ya selam,
  İbrahim evlatlarına yakışmaz haram,
  Yusuf da Şeytan tuzağında perişan,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Rabbimin rahmetiyle hidayeti buldu,
  Allah’a tevekkül edip imana erdi,
  Yakup da ağlar Yusuf Yusuf derdi,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Zalimler Allah’ı perişan edemez,
  İbrahim, Yakup gözünden yaş dinmez,
  Yetiş Rabbim Şeytan aman bilmez,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Yetiş Rabbim İbrahim nesli perişan,
  Elleri semada halleri pek yaman,
  Azgın Teccal dinlemez aman,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Rabbimin nuru tamam olacak,
  Muhammed, Ali nesli gülecek,
  İbrahim evlatlarının katili helak olacak,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Hasan Hüseyin Bayar

 2. Şu alemin tertemiz nebileri,
  Rabbimin Nuh’a selamı geldi,
  Halil-ül Rahman hakkın velisi,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  İsmail, İshak nesline bereket yağar,
  Yergök ehli İshak soyuna ağlar,
  Hasan Hüseyin evliyalarla duaya dura,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Zalimin, bak İshak soyuna kastına,
  Yakup’un gözünden yaşların akışına,
  Koyun kuzuyu güderdi kırda, bağda,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Teccal şeytan sinsi sinsi sevindi,
  Zalim Şeytan Yusuf’u kuyuya indirtti,
  Allah; İbrahim’i, Yusuf’a ağlarken gördü,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Allah’ın rahmeti müminlere indi,
  Hak emriyle Yusuf kurtuluşa erdi,
  Yakup’un gözleri yaşlar içindeydi,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Güzel dost Cebrail ile Buda’ya selam,
  İbrahim evlatlarına yakışmaz haram,
  Yusuf da Şeytan tuzağında perişan,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Rabbimin rahmetiyle hidayeti buldu,
  Allah’a tevekkül edip imana erdi,
  Yakup da ağlar Yusuf Yusuf derdi,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Zalimler Allah’ı perişan edemez,
  İbrahim, Yakup gözünden yaş dinmez,
  Yetiş Rabbim Şeytan aman bilmez,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Yetiş Rabbim İbrahim nesli perişan,
  Elleri semada halleri pek yaman,
  Azgın Teccal dinlemez aman,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Rabbimin nuru tamam olacak,
  Muhammed, Ali nesli gülecek,
  İbrahim evlatlarının katili helak olacak,
  Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

  Hasan Hüseyin Bayar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.