Lise 1 İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

  1. What is your sister’s job?  a) She has a son. B) Yas,she is c) No,she can’t. d) She is a housewife.
  1. We have eight classes ………Monday.   a) in b) at c) on              d) by
  1. A: What time is it?

B: (10.20)……………………………………

  1. a) It’s half past ten b) It’s twelve past ten
  2. c) It’s twenty to ten c) It’s twenty past ten

15.The exceed limit is 60 here.You ………….drive over 60.

a) can’t b) can c) are            d) do

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın

[button color=”blue” size=”small” link=”http://” ]Diğer Yazılılar:[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/ingilizce-lise-2-1-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/ingilizce-11-sinif-1-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-4-ingilizce-1-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

Bir cevap yazın