Kuzey Yarım Küre’de yer almasından dolayı güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe enlem etkisine bağlı bazı özelliklerinde değişimler yaşanmaktadır.

Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Kuzey Yarım Küre’de yer almasından dolayı güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe enlem etkisine bağlı bazı özelliklerinde değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler nelerdir?

Enlem; ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe, sıcaklığın azalması ve dünyanın şekline bağlı olarak meydana gelen değişimleri ifade eder.

Türkiye’de güneyden kuzeye gidildikçe enleme etkisine bağlı olarak meydana gelen değişimler;

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

-Kuzeye gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalır.

-Sıcaklığın azalmasına bağlı olarak iklim özellikleri değişir ve sıcaklık ortalamaları daha düşük iklimler oluşur.

-İklim özelliklerinin değişmesine bağlı olarak bitki örtüsü de değişir.

-Toprak türleri ve özellikleri değişir.

-Hayvan türleri değişir. Sıcak bölgelerde canlı çeşitliliği daha fazladır. Soğuk bölgelerde ise canlı çeşitliliği daha azdır.

-Tarım ürünleri ve çeşitliliği değişir. Kuzeye gidildikçe sıcaklığın azalmasına bağlı olarak tarım ürünü çeşitliliği azalır.

 

-Nüfus ve yerleşme özellikleri değişir. Sıcak bölgelerde yerleşmeler daha yüksektedir. Sıcaklık düştükçe yerleşme sınırı da düşer ve deniz seviyesine iner.

-Kalıcı kar sınırı değişir. Kalıcı kar sınır sıcak yerlerde daha yüksekten geçer. Sıcaklık azaldıkça kalıcı kar deniz seviyesine doğru iner.

-Tarım üst sınırı değişir. Sıcak bölgelerde daha yükseklerde tarım yapılabilir. Sıcaklık azaldıkça tarım yapılabilen yükselti deniz seviyesine doğru iner.

– Orman üst sınırı değişir. Ormanlar sıcak bölgelerde daha yükseklerde yetişebilirken soğuk bölgelerde deniz seviyesine yakın yerlerde yetişir.

-Deniz sularının özellikleri değişir. Deniz sularının tuzluluk oranları azalır. En fazla tuzluluk oranı Akdeniz, en az tuzluluk oranı Karadeniz’dedir.

-Gölge boyları uzar. En kısa gölge boyları güneş ışınlarının dik düştüğü ekvator çevresindeyken, en uzun gölge boyları kutuplardadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir