Kuvvetin Ölçülmesi 5. Sınıf Fen Bilimleri

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1- Kuvvetin birimi nedir? Kuvvet birimi nasıl gösterilir?
2- Kuvveti ölçen alete ne ad verilir? Bu alet maddenin hangi özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?
3- Kuvvetin tanımını yapınız. Kuvvet uygulayarak yaptığımız işlere 3 örnek veriniz.
2.Aşağıdaki boşluk doldurmaları yapınız.
Kelimeler: yay-esneklik-Newton- kuvvet- dinamometre-temas gerektiren-temas gerektirmeyen
– 1.Cisimlerin yönünü, şeklini ve hızını değiştirebilen etkiye ………………… denir.
2.Kuvvetin birimi ………… dur.
3.Fiziksel temas olmadan etki eden kuvvetlere ……………………………………………… kuvvetler denir.
4.Kuvvetin büyüklüğü ………………………… adı verilen araçla ölçülür.
5.Fiziksel temas sonucu cisimleri etkileyen kuvvetlere ………………………………………………… kuvvetler denir.
6.Dinamometrenin içinde ……………………… bulunur.
7.Dinamometre, yayların ………………… özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
3.Aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz. Bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1.( )Dinamometre, kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılır.
2.( )Kuvvetin birimi kilogramdır.
3.( )Duran topa vurup hareket ettirmek için uygulanan kuvvet, temas gerektirmeyen kuvvettir.
4.( )Yer çekimi kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir.
5.( )Dinamometre içindeki yayın esnekliğinin sınırı yoktur.
6.( )Dinamometreye uygulanan kuvvet arttıkça dinamometrenin uzaması da artar.
7.( )Dinamometrede kullanılan yayın cinsi, dinamometrenin ölçebileceği kuvvetin büyüklüğünü etkiler.
8.( )Cisimlere uygulanan kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.
9.( )Mıknatısın demir ataşları çekmesi sırasında etki eden kuvvet temas gerektirmeyen kuvvettir.
10.( )Hassas ölçüm yapılacak dinamometrenin içinde kalın yay bulunur.
4.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yapınız.
1- Aslı: Kuvvet dinamometre ile ölçülür.
Beliz: Kuvvetin birimi newtondur.
Aslı ve Beliz’in verdiği bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Yalnız Aslı doğru bilgi vermiştir.
B)İkisi de yanlış bilgi vermiştir.
C)Yalnız Beliz doğru bilgi vermiştir.
D)İkisi de doğru bilgi vermiştir.
2-Öğretmen:Temas gerektirmeyen kuvvet etkisiyle gerçekleşen durumlara örnek veriniz.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna yanlış cevap vermiştir?
A)Saça sürülen plastik balonun küçük kağıt parçalarını çekmesi.
B)Mıknatısın demir çiviyi çekmesi
C)Uçurtmanın uçması
D)Balkondaki saksının yere düşmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.