Kuvvet Konusu Testi 3. Sınıf Fen Bilimleri

1) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha hızlı hareket eder?
A) Uçak
B) Lokomotif
C) Vapur

2) Bir çiviyi çakarken aşağıdaki kuvvetlerden hangisini uygularız?
A) Çekme
B) itme
C) Döndürme

3) “Çita avına yaklaşıp birden saldırıya geçti.” cümlesinde çitanın hareketi aşağıdakilerden hangisi ile belirtilebilir?
A)Sallanma
B) Hızlanma
C) itme

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

4) “Küçük kardeşim sünger topun üstüne çıktığındatop büzülüyor, topun üstünden çekildiğinde top eski haline dönüyor ve kardeşim gülücüklere boğuluyor.”
Buradaki olay hakkında aşağıdaki-erden hangisi söylenebilir?
A) Topu patlatmaya çalışan kardeşim yeterince kuvvet uygulayamıyor.
B) Topun eski haline dönmesi için başka bir kuvvet uygulanması gerekiyor.
C) Kardeşimin topun üzerine çıkması ile oluşturduğu kuvvet nedeniyle top eski haline dönmüyor.
D) Esnek cisim olan sünger topun üzerine uygulanan kuvvet ortadan kalktığında sünger top eski halini alıyor.
5) Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir?
A) Döndürme
B) Yavaşlatma
C) Koku yayma

6) I.Tavşan kaplumbağadan hızlıdır.
II. Kaplan bisikletten hızlıdır.
III. Araba uçaktan hızlıdır.
Varlıklar arasında hız karşılaştırması yapan öğrencilerden hangisi yanlış yorum yapmıştır?
A) I B) II C) III

7) Aşağıdakilerden hangisine itme- çekme kuvveti uygulayarak durdurmaya çalışmamız tehlikelidir?
A) top B) çocuk C) araba

8) ……………….. uygulayarak cisimlerin yönünü değiştirebiliriz. Cümlesini hangisi ile tamamlayabiliriz.
A) kuvvet
B) destek
C) seçim

9) Hareket halindeki bir araç karşıdan bir hayvan geldiğini görünce aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar?
A) hızlanma
B) yavaşlama
C) geri dönme

10) Aşağıdakilerden hangisine dışardan bir kuvvet uygulanmasada hareket edebilir?
A) bilgisayar
B) öğretmen masası
C) arı

11) Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden hareket edemez dışardan bir kuvvete ihtiyaç duyar?
A) kaya B) kedi C) köpek

12) Salıncakta eğlenen bir çocuk aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar?
A) sallanma
B) dönme
C) eğilme

13) Yerden kaldıramayacağımız kadar ağır olan bir eşyayı hareket ettirmek için hangi kuvveti uygulayamayız?

A) itme
B) çekme
C) sallama

14) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Sadece hayvanlar hareket edebilir.
B) Cansız varlıkllarda kendiliğinden hareket edebilirler.
C) Her canlı kendiliğinden hareket eder.

15) Aşağıda verilen canlılardan en yavaş hareket eden canlı hangisidir?
A) koyun
B) kaplumbağa
C) karga

16) Tahtaya çakılan bir çiviyi yerinden çıkartmak için kuvvetin hangi etkisini kullanırız?
A) çekme B) itme C) döndürme

17) aşağıda verilenlerin hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez?
A) Kayanın parçalanması
B) Buzun erimesi
C) Rüzgar gülünün dönmesi

18) Aşağıdakilerden hangisinde bir çekme kuvveti uygulanmamaktadır?
A) pencereyi açarken
B) Şortumuzu giyerken
C) fındık kırarken


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın