Kuşak çatışması kavramından ne anladığınızı belirtiniz.

“Kuşak çatışması” kavramından ne anladığınızı belirtiniz.

 

Kuşak ya da nesil belli bir yaş grubuyla kendini gösteren bir terimdir. Kuşak çatışması ise kuşaklar arasında çıkar, inanç, politika, değer, ideal, beklenti, amaç, düşünce yapısı, tarz vb. farklılıklarının yaşanması; bir neslin ondan bir önceki ile çatışması anlamına gelir. Gençler ile onların ebeveynleri ya da anneanne, babaanne ve dedeleri arasında kuşak çatışması yaşanabilmektedir.

 

Nesiller değişirken onları birbirinden ayıran değerler, yaşamla ilgili tutumlar, bakış açıları, idealler gelişir. Nesli şekillendiren faktörler zamana göre farklılık gösterir. Ancak yaş, ortak deneyimler ve öz bilinç değişmez. Aynı kuşağın üyeleri arasında, birbirlerini tanımamalarına rağmen yine de ortak bağlar vardır. Mesela aynı zaman diliminde doğmuşlardır, aynı tür olaylarla ve kültürel deneyimleri yaşarlar. Yaşamın akışı içinde gelişen olaylara, felaketlere vb. bakış açıları benzerdir; benzer şekilde yaklaşırlar. Hayat görüşleri, felsefeleri, giyim tarzları, müzik zevkleri, davranış ve konuşma şekilleri, kullandıkları teknolojiler vb. ortaktır.

 

Mevcut kuşak ile ondan önceki arasında mutlaka bir fark oluşur. Bu farkın yaşanmasında kuşakların birbirlerine önyargılı tutumları etkilidir. Oysaki önceki kuşağın tutumları, anlayışlı hoş gören ve sevgi dolu yaklaşımlarıyeni nesillerin şekillenmesine yardımcı olabilir. Farkın oluşmasında teknolojinin de yeri vardır. Ancak kendini yenileyen, gelişmelerden kopmayan eski kuşak yeni kuşakla iletişimi aktif tutar. Bu tarz yaklaşımlarla kuşak çatışmasının önüne geçilebilir. Kuşak çatışması olası sorunlarına rağmen toplumsal bir olgudur. Çatışma kulağa karamsar gelse de gelişmeyi beraberinde getirdiği için aynı zamanda umut vaat eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.