Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını çeşitli kaynaklardan araştırınız.

Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını çeşitli kaynaklardan araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

 

İklim değişikliği, insanların faaliyetlerinin sonucu olarak, atmosferde  sera gazlarının yoğunluğunun artması dünya genelinde sıcaklık ortalamalarının artmasına sebep olmuştur ve bu sıcaklık artışının iklimler üzerinde neden olduğu değişikliğe denilmektedir. İklim değişikliğinin en önemli sebebi atmosferdeki ısı artışı olarak gösterilebilir. Dünya üzerinde yaşanan bu iklim değişikliğinin çok temel sebepleri bulunmaktadır. Yaşanan bu iklim değişikliğinin en temel sebebi, doğal dengenin bozulmasına yol açan insanlardır.  Bu iklim değişikliğinin yaşanmasında, insanların doğayı düşünmeden hareket etmesi gösterilebilir. Fosil yakıtların yakılması, ormanların yok edilmesi, atıklar ve endüstri süreçleri gibi süreçlerin sonucu oluşan atmosferdeki sera gazı, ozon tabakasındaki incelme, çevrenin tahrip edilmesi gibi nedenler küresel boyutta bir iklim değişikliği yaşanmasına sebep olmuştur.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Yaşadığımız iklim değişikliği, insanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerin başında gelmektedir. Sera etkisi ise, güneşten gelen ışınların atmosfer tarafından tutulmasına ve bundan kaynaklı olarak Dünya’nın ısınması olayına denir. İklim değişikliğinin olası sonuçları olarak dünyanın sıcaklık ortalamasının artması, kuraklık, buharlaşmanın artması ile beraber yeryüzündeki suların buharlaşarak azalması, seller, şiddetli kasırgalar, toprak kayması gibi aşırı hava olaylarının meydana gelmesi, buzulların erimesi ve buzulların erimesinden kaynaklı deniz suyu seviyesinde yükselme, tatlı su kaynaklarının azalması, tarım alanlarının kaybını örnek verebiliriz. Yaşanılan bu iklim değişikliklerinin sonucunda yeryüzündeki bu ekosistemde yaşanılan sorunların sonucunda bitkiler, hayvanlar ve insanlar da ciddi tehditler ile karşı karşıyadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.