Kültürel miras nedir, kaça ayrılır?

Kültürel miras nedir, kaça ayrılır? Açıklayınız.

Kültürel miras, bir toplumu oluşturan bireylerin ortak geçmişlerini anlatan, kimlik, kültür ve tarihle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüdür. Kısacası bize geçmişten kalan maddi ve manevi mirastır.

Kültürel miras 4’e ayrılır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın
  1. Somut Kültürel Miras: İnsan yapımı günümüze ulaşan eserlerdir. Taşınabilir ve taşınamaz kültürel miras olarak ikiye ayrılır.
  • Taşınır Kültürel Miras: Heykeller, sikkeler, el yazma eserler, aletler, tablolar ve arkeolojik eserler
  • Taşınmaz Kültürel Miras: Tarihi binalar, anıtlar, tarihi kent kalıntıları

 

  1. Sualtı Kültürel Mirası: Gemi batıkları ve sualtında kalmış tarihi eserler
  2. Somut Olmayan Kültürel Miras: Sözlü gelenekler, meddahlık, sema törenleri, Hacivat-karagöz gibi gösteri sanatları, gelenekler, örf ve adetler, deyimler ve atasözleri, düşünce ve inanışlar, çeşitli törenler, sanat ve zanaat ile ilgili birikimler, soyut kültürel miras olarak ifade edilen değerlerdir.
  3. Doğal Miras: Doğada bulunan; dünyada eşine az rastlanan ve küresel değeri olan kültürel, biyolojik ve jeolojik güzelliklerdir. Doğal miraslar içinde tarihî yerler, çeşitli yer şekilleri, hayvan ve bitki toplulukları yer almaktadır.

Örneğin; doğal mağaralar, çağlayan, şelale, kaplıcalar, gayzerler, rüzgâr aşınım ve birikim şekilleri, volkanik şekiller, kıyı şekilleri gibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.