Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında üzerimize düşen görevlerin neler olduğunu belirten bir metin yazınız.

Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında üzerimize düşen görevlerin neler olduğunu belirten bir metin yazınız.

Nesilden nesille aktarılan en önemli şeylerden biri de kültürdür. Kültür toplumu toplum yapan en değerli mirastır. Kültürü oluşturan bir takım yapı taşları mevcuttur. Bu yapı taşları sıralamak gerekirse bazıları; Dil, bayrak, vatan sevgisi, Gelenek ve görenek gibi sıralama yapabiliriz. Bunlar olmazsa kültür olmaz. Dünya tarihini ele aldığımızda birçok milletin kültürel değerlerine sahip çıkmadığı için yok olduğunu görmekteyiz. Kültür toplumun en önemli noktasıdır.

Her milletin yani toplumun kendine göre kültürü bir geçmişi vardır. Bu geçmiş nesilden nesille söylenerek ya da uygulanarak devam etmektedir. İnsanların bu değerlere bir saygısı vardır. Örnek vermek gerekirse; Türk kültüründe büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atılmaz. Bayramlarda aile küçükleri büyüklerin eline öpmeye gitmesi gibi bunlar kültürümüzde mevcut olan ve nesilden nesille devam eden şeylerdir. Geçmişten günümüze gelmeyen unutulan ya da az yapılan değerlerimiz de vardır. Bunlardan bir tanesi eskiden evlilikler görücü usulü ile yapılırken artık anlaşarak tanışarak gerçekleşmesi gibi daha niceleri bulunmaktadır. Önemli olan kültürel zenginliklerin devam etmesi yok olmaması bunun içinde birtakım önemler alınmalı ve üzerimize vazife edinmeliyiz.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Üzerimize düşen görevler;

En önemli mirasımız olan dilimizi en iyi şekilde kullanmak eğitim öğretim alanında bu konu ile ilgili faaliyetlerin olmasını sağlamak.

Toplumsal mirasımız olan tarihi eserlerimizi koruma altına almak ve sık sık sergilenmesini sağlamak. Kişilerde merak uyandırarak. Araştırma sağlanması ve geçmişi tam anlamı ile unutmamış olur. Geçmişi unutan bir millet yozlaşmaya mahkûm olur. Kültürünü kaybeder.

Geleneklerimiz-göreneklerimizi yeni yetişen nesille gerek sözlü gerekse göstererek anlatmalıyız. Yeni nesil bunları kavramalı ki onlarda bir sonraki nesille aktarabilmeliler.

Dini inançlarımızın yozlaşmaması, örf ve adetlerimizin tam olarak bilinmesi ve uygulanması, Vatan, bayrak sevgisinin tam olması gerekmektedir.

Milli birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Kültürel alanda daha çok seminerler yapılmalı yayınlar basmalıdır. Bugün televizyonlar da yapılan dizler, çocuklarımızın internette izlediği videolarda kültürel değerlerimizin korunması üzerine düzenlemeler yapılabilir.

Bir toplumun kültürel açıdan zayıf olması demek yok olması demektir. Bunu hiçbir şekilde unutmamız gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.