Kültür ve Miras Konusu Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

KÜLTÜR VE MİRAS TEST

Aşağıdaki ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu belirtiniz.

( ) Sözlü tarih çalışması geçmişle ilgili bilgi toplamaya yarar.
( ) Sözlü tarih not alma, ses kaydı, fotoğraf yoluyla yapılır.
( ) Aile tarihi araştırılırken aile fotoğraflarından yararlanılır.
( ) Aile tarihi araştırılırken sadece yazılı kaynaklar kullanılır.
( ) Aile tarihini öğrenmek ailemizin özellikleri hakkında bilgi verir.
( ) İtilâf devletlerinin işgallerine karşı yurdumuzda cemiyetler kurulmuştur.
( ) Erzurum Kongresi’nde yurdun tamamını kapsayan kararlar alınmıştır.
( ) Sakarya Savaşı ile Yunanlıların Anadolu’daki ilerleyişi durdurulmuştur.
( ) TBMM’nin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

ÇOKTAN SEÇMELİ

1. I. Ailenin en yaşlı üyesi II. Sınıf arkadaşları III. Gazete makaleleri IV. Aile albümü

Cem, aile tarihi ile ilgili araştırma yapmaktadır. Araştırmasıyla ilgili olarak yukarıdaki kaynakların hangilerinden yararlanabilir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV

2.Sözlü tarih çalışması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İnsan belleğine ve anlatımına dayanır. B) Yazılı kaynaklardan bilgi toplanır.
C) Yüz yıllık zaman dilimini kapsar. D) Tarihî yapılar hakkında bilgi verir.

3.Aile tarihi ile ilgili araştırma yapan biri aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?
A) Aile bireylerinin iş ve mesleklerine B) Aile büyüklerinin yaşadığı yerlere
C) Aile bireylerinin fiziksel özelliklerine D) Aile büyüklerinin giysilerine

4.Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi oluşturmak için kullanılan yöntemlerdendir?
A) Kütüphanede araştırma yapmak B) İnternetten sayısal verilere ulaşmak
C) Aile büyükleri ile görüşmek D) Müzeleri gezmek

5. I. Nasrettin Hoca Fıkraları II. Oğuz Kağan Destanı III. Dede Korkut Masalları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri millî kültürü yansıtan ögelerdendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

6. Mete, arkadaşı Cihan’ın evine gitmiş. Metelerin evindeki kahve değirmenini görmüş. Cihan, onun çok değerli olduğunu söylemiş. Mete’nin aklına kahve ile ilgili bir bilmece gelmiş. Cihan’la paylaşmış. Birlikte internetten “fıkra”lar ile ilgili araştırma yapmışlar. Ödevlerini bitirmişler.
Yukarıdaki öyküde millî kültürü yansıtan kaç ögeden bahsedilmiştir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde millî kültürü yansıtan bir öge vardır?
A) Yolun karşısına geçince seni gördüm. B) Bir tek bu bina depreme dayandı.
C) Evimiz bu büfenin solundadır. D) Kalenin için gezdik, çok beğendik.

8.I. Tarihî binalar II. Gezilen yerler III. Konuşulan dil
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri millî kültürü yansıtır?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

9.I. Cirit II. Güreş III. At yarışı
Yukarıdakilerden hangileri tarihte Türklerin oynadığı oyunlardandır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

10.Tarihte Türklerin oynadığı oyunların bazıları günümüzde de oynanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun kanıtıdır?
A) Güreş müsabakalarının düzenlenmesi B) Tarihî kitaplarda bu oyunları anlatılması
C) Büyüklerin oyunlarla ilgili anılarını anlatması D) Oyunların tanıtımının yapılması

11.Karşılıklı iki kişinin at üzerinde ellerindeki sopaları birbirine vurarak puan topladıkları oyun hangisidir?
A) At yarışı B) Cirit C) Avcılık D) Güreş

12.Turistik otellerde, Karagöz oyununun oynatılması bu oyunların hangi özelliğinden kaynaklanır?
A) Ekonomik olması B) Yeni neslin öğrenmesi
C) Geleneksel olması D) Güncel konuşmalar içermesi

13.“Eskiden bayramlar daha coşkulu kutlanırdı.” ifadesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Kültür ögelerinin zamanla değiştiğini B) Yeni neslin bayramları bilmediğini
C) Bayram kutlamalarının artık yapılmadığını D) Kültür ögelerinin her yıl değiştiğini

14.Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerin günümüzde de yapıldığını gösterir?
A) Gelinlere kına gecesi yapılması B) Tatillerde deniz kıyılarına gidilmesi
C) Otobüs duraklarında sırada durulması D) Kışlık yiyeceklerin yazın kurutularak saklanması

15.Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerin değiştiğine örnektir?
A) Moda olan giyeceklerin her yıl farklılaşması B) Eskiden kullanılan kelimelerin değişmesi
C) Misafirlere Türk kahvesi ikram edilmesi D) Televizyon izlemek yerine sinemaya gidilmesi

16.Ece, cumhuriyetin ilânı ile ilgili araştırma yaparken ansiklopedide cephede mermi taşıyan kadınlar görmüştür. Bu resim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tüm halkın özverili olduğu B) Cumhuriyetin zor kazanıldığı
C) Türk halkının vatansever olduğu D) Türk halkının düşmanlara esir düştüğü

17.“Türkler işgallere şiddetle karşı çıkıyorlar, bu durumu protesto ediyorlardı.” ifadesi hangi dönemi anlatmaktadır?
A) Cumhuriyet’in ilânı B) Millî Mücadele Dönemi
C) Osmanlı Devleti’nin kuruluşu D) I. Dünya Savaşı öncesi

18.I. Atatürk’ün Samsun’a çıkması II. Erzurum Kongresi
III. Sakarya Meydan Savaşı IV. İstanbul’daki meclisin dağıtılması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I, II, IV, III B) II, IV, III, I C) IV, II, I, IV D) IV, I, II, III

19.I. İleri görüşlülük II.Akılcılık III. Vatanseverlik
özelliklerinden hangisi milli mücadelenin kazanılmasında etkili olmuştur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

20.“Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.” ifadesinden verilen sonuçların hangisine ulaşılamaz?
A) Cumhuriyet’in Atatürk önderliğinde kurulduğu B) Türk halkının kahramanlık gösterdiği
C) Cumhuriyet’e Türk halkı ve Atatürk ile kavuşulduğu D) Cumhuriyet’e kavuşmanın uzun zaman aldığı

21.“Gelecekte, millet hayatını tehdit edecek tehlikelere düşmemek için, ona göre şimdiden hazırlanmak ve çalışmak, vatanını seven bütün millet fertlerinin borcudur.” ifadesinden Atatürk’ün hangi özelliği çıkarılamaz?
A) Vatanseverlik B) Ileri görüşlülük C) Yenilikçilik D) Çalışkanlık

ÖĞR.SEÇKİN SÜZGÜN

“Kültür ve Miras Konusu Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler” için bir yanıt

  1. Evet, çalışmak için çok ama çok uygun bir site ama şıkkı işaretleyince olmuyor. Yani şıkkı işaretliyoruz ya. İşte doğru mu yaptık o belli değil. Ve sorular birbirine yapışık ne nerede belli değil.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir