Kültür ve Edebiyat Yayın İletişim Kulübü Sene Sonu Raporu

………………… İLKOKULU KÜLTÜR VE EDEBİYAT YAYIN İLETİŞİM KULÜBÜNÜN ….  – … EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILSONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM:
1. Kulüp tüzüğü hazırlanmıştır.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlenmiştir.
3. Genel Kurul toplanma tarihi belirlenerek toplantı yapılmıştır.
4. Genel Kurulun ilk toplantısında yönetim kurulu ve denetleme kurulunun üyeleri seçilmiştir.
5. Kulüp çalışma planı hazırlanmıştır.
6. Sosyal kulüp panosu hazırlanmıştır.
7. Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü ” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilenmiştir.
8. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.

 

ARALIK – OCAK:
1. Yönetim kurulunun toplantısı yapılmış ve yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır.
2. Yapılacak çalışmaların kararları alınmıştır.
3. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirilmiştir.
4. “Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü konularında kulüp panosunda yazılar sergilenmiştir.
5. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılmıştır.

 

ŞUBAT – MART:
1. Genel Kurul toplandı.
2. Alınmış kararlar gözden geçirildi. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
3. Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim konularında resim ve yazılar sergilendi.
4. “Sosyal Kulüp ve diğer kulüplerle ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
5. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

NİSAN – MAYIS:
1. “Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü ile ilgili drama ve yazı resim etkinlikleri hazırlanıp sınıflarda gösteri yapıldı. Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.
2. “Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü ve tanıtım çalışmaları konusunda Bize Düşenler ” konulu Resim ve yazılar kulüp panosunda sergilendi.15 Temmuz ve önemi ile ilgili yazılar hazırlandı. Sergilendi.
3. Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü olarak 23 Nisan etkinlikleri için döviz ve afişler hazırlandı.
4. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
5. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

HAZİRAN:
1. Genel kurul toplandı.
2. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
3. Sosyal Kulüp Faaliyet Raporu oluşturulup genel kurulda okundu.
4. Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

“Kültür ve Edebiyat Yayın İletişim Kulübü Sene Sonu Raporu” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.