Kültür unsuru olarak dilin önemi?

Kültür unsuru olarak dilin önemi?

Dil en basit tanımı ile insanlar arasındaki her türlü anlaşmayı sağlayan doğal bir iletişim aracı şeklinde yorumlanabilir. Dil bir milletin hatıraları, hafızası, duyguları ve düşüncelerinin, maddi ve manevi değerlerinin ortak hazinesidir. Dil, kültürün ilk ve temel elemanıdır. Dil insanoğlunun birbiri ile anlaşmasını sağlayan araç olması, doğal ve canlı olması, bir takım kurallar barındırması ve milletin ortak ürünü olması gibi özellikleri taşır. Kültür, bir toplumun geçmişten, günümüze ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktararak her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe denilir. Kültür, bir toplumun kimliği demek olup, o toplumu diğer toplumlardan fark kılar. Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Kültürün sözlüklerde birçok anlamı vardır. En geniş anlamı ile bir toplumu millet haline getiren ve milletten millete değişen değerler bütünü demektir.

Kültür içerisinde en önemli etken dildir. Bir toplum arasındaki iletişimi ve sosyalliği sağlayan ve onu geleceğe aktaracak olan şey dildir. Bu nedenle kültür ve dilin arasındaki bağ hiçbir zaman kopmayacaktır. Bir milletin tarihi, coğrafyası, değer ölçüleri, folkloru, edebiyatı, ilmi, dünya görüşü, müziği, ananeleri ve milletin ortak değerleri yüzyıllar boyu kuşaktan kuşağa süzülerek kelimelerde, deyimlerde sembolleşerek dil hazinesine girmekte ve orada saklanarak aktarılmaktadır. Dil ve kültür birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan ayrılmaz ve bir bütün olarak işlevlerini sürdürmektedirler.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.