Kültür havzamızı oluşturan Türkistan, Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan sorunlar

TİKA, bilimsel ve kültürel yönden gelişime katkı sağlayacak projelere destek olmaktadır. Kültür havzamızı oluşturan Türkistan, Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan sorunların çözümü için ne gibi projeler yapılıp aynı zamanda tarihî ve kültürel bağların geliştirilmesine katkıda bulunulabilir? Düşünceleriniz yazınız.

TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı; eğitim, sağlık, tarım ve çeşitli kültürel faaliyetler gösteren bir kuruluştur. Yaklaşık 140 ülkede faaliyet göstermektedir.

TİKA özellikle Müslüman- Türk bölgelerinde gösterdiği faaliyetler ile ülkemizle tarihi ve kültürel bağı olan insanlarla gönül bağı kurmaktadır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Hemen her bölgenin kendi içinde farklı sorunları bulunmaktadır. Dolayısıyla hizmet götürülecek bölgelerin sorunlarını belirlemek ve belirlenen konularda projeler üreterek katkıda bulunmak gerekir. Örneğin Afrika’da açlık ve su kaynaklarının azlığı en önemli sorundur. Bu nedenle Afrika’da su kuyularının açılarak su temin edilmesi, elde edilecek yeni su kaynakları ile bölge halkının temel ihtiyaçlarını karşılayacak gıda ürünleri üretmek için tarımsal faaliyetlerin yapılması gibi projeler yapılabilir. Teknolojik gelişmelerin son derce yetersiz olduğu bölge de sağlık sorunlarına yönelik tesislerde yoktur. En basit sağlık sorunları bile tesis, ilaç ve doktor yokluğundan dolayı büyük problemlere neden olabilmektedir. Ayrıca eğitim olanaklarının da yetersiz olduğu bölgeden, ülkemize eğitim görmesi için bazı öğrencilerin getirilmesi eğitilmesi ve bölgeye geri dönerek eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmaları sağlanabilir. Dolayısıyla bölgeye yönelik su, gıda temini için tarım, sağlık ve eğitim alanında yapılacak projeler, bölge halkına hem fayda sağlayacak hem de Türkiye’nin uzun yıllar bölgede minnetle anılan bir ülke olmasını sağlayacaktır. Bu durum bölge halkı ile kültürel yakınlaşmayı da sağlayacaktır.

 

Aynı şekilde Balkanlarda, Kafkasya da özellikle akrabalık bağımız olan milletlerle her türlü ekonomik ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesi gerekir. Bu kültürel çalışmalar için özellikle medya araçları etkin olarak kullanılabilir.

Ayrıca Orta Asya, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu için bölge halkına hitap edebilecek yerel dillerde hazırlanan ve Türkiye’yi tanıtıcı filmler, belgeseller çekilebilir. Bölge halkının Türk halkı tarafından unutulmadığının gösterilmesi, tarihi ve kültürel bağlarımızın güçlenmesini sağlayabilir. Bunun için bu bölgelerde konserler, festivaller düzenlenebilir.

Bu bölgelerde yer alan okullar ile ülkemizde ki okulları kardeş okul yapmak, ülkemize geziler düzenlemek ve bu bölgelerde ki öğrencilerin ülkemizde misafir edilmesi sağlamak şeklinde projeler, bölge halkının hem günümüz hem de gelecekte bağlarını kuvvetlendirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir