“Kültür”, “gelenek” ve “görenek” sözcüklerinin anlamları

“Kültür”, “gelenek” ve “görenek” sözcüklerinin anlamlarını öğrenip açıklayınız.

Kültür Nedir?

Kültür, bir toplumun kendilerine özel olarak zaman ve tarih içerisinde geliştirdikleri maddi ve manevi bütün değerlerine verilen bir isimdir. Kültür, toplumun içindeki insanların davranış özellikleri, yaşama biçimleri, yeme içme alışkanlıkları, geçim kaynağı sağlama şekilleri gibi maddi unsurlarla yine aynı toplumun ortak olarak geliştirdiği duygular, düşünceler, fikirler, gelenek ve görenekleri içeren manevi unsurları içinde barındıran ve gelecek zamanlara aktarılan bir bütün olarak tanımlanabilir. Kültür bir toplumun bütün değerlerini içinde barındıran bir birikim ileri ki kuşaklara aktarılacak bir mirastır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Gelenek Nedir?

Gelenek, bir toplumun ortak olarak meydana getirdiği yıllar içinde oluşmuş bağlayıcı özellikleri ve yine yaşam üzerinde yaptırım gücü olan kazanılmış alışkanlık ya da kültürün bir parçası olarak tanımlanabilir. Gelenekler toplumlar arasında farklılıklar gösterirler. Temelde ise gelenekler yıllar içinde toplumsal yapı içerisinde gelişen ve geliştirilen toplum kuralları ya da töre olarak da tanımlanabilir. Gelenekler insanların yaşantılarını belirleme noktasında da oldukça önemlidir.

 

Görenek Nedir?

Görenek, toplumlarda bir olayın ya da bir davranışın görülerek yapıldığı şekliyle yapılmasına devam etme olarak tanımlanabilir. Yani bir şeyin eskiden yapıldığı şekilde yapmaya devam etme de görenek olarak tanımlanabilir. En basit tanımıyla ise görenek, bir davranışı ya da uygulamayı eskiden yapıldığı şekliyle yapmaya devam etme durumudur.  Görenekler de aynı gelenekler gibi insanların karar verme ve harekete geçme aşamalarında çok önemli roller oynayan unsurlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.