Konargöçer yaşam tarzının sanata etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz.

Konargöçer yaşam tarzının sanata etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz.

Toplumların farklı alışkanlıkları ve kendilerine has davranışları farklı kültürlerin ve sanat anlayışlarının oluşmasını sağlar.  Konargöçer toplumlardaki sanat anlayışı ile yerleşik düzene geçen toplumlardaki sanat anlayışı birbirinden farklılıklar taşımaktadır. Göçebe yaşam tarzı insanların kalıcı eserler yapmasına imkan tanımamıştır. Türklerin beton evler yerine  yüksek kubbeli çadırlar kurmaları bunun en güzel örneğidir.  Yaşadıkları çadırların yapımında kullanılan keçe, hayvan derileri veya dokumaların seçim nedeni, çadırın taşınması ve kurulmasının kolay olması içindir.

 

Farklı kültürlerde olduğu gibi konargöçer kültürün de kendine ait bir sanat anlayışı vardır. Üslup bakımından bu sanat; hayatta kalabilme ve sürekli hayvanlarla olunması  sebebiyle bu çerçevede gelişir.  Kemer tokaları, kılıç ya da  hançer kabzası, süs eşyaları ve binek hayvanı koşum takımları gibi taşınabilir malzemelerin üzerine; kaplan, kurt, yırtıcı kuş, geyik, at, koyun ve keçi gibi hayvanların birbirleri ile mücadelelerini yansıtan motifler işlenir. Konargöçer yaşam nedeniyle dünyanın birçok yerine dağılan Türklerin tarihinin bütün olarak incelenebilmesi  zorlaşmıştır.

 

Konargöçer toplumların hayatta kalma mücadelesi nedeniyle hayvancılık, avcılık, toplayıcılık yanında  okçuluk ve binicilik de  sanata etki eden bir hayat tarzıdır. Konargöçer toplumlarda, insanlarca değer verilen ya da gücü simgeleyen  hayvan resimlerini eşyalar üzerinde görmek mümkündür. Göçebe olarak yaşayan  toplumlarda  müzik ve resim sanatı  gelişmiştir ayrıca sözlü edebiyat  oldukça yaygındır.  Destanlar ve kahramanlık hikayeleri, çalgı aleti ile birlikte seslendirilen şiirler ayrıca ölenlerin ardından okunan, hüznü yansıtan ağıtlar bugünlere ulaşmıştır. İşlenen konular ise genelde cesaret, tabiat, ölüm ve aşk olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.