Kitle iletişim araçlarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kitle iletişim araçlarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Kitle iletişim araçları dendiğinde bir ortak bölgede yer alan halkın ortak olarak kullandığı iletişim aracı anlamına gelmektedir. Kitle; bir araya gelmiş aynı amaç için var olan pek çok insanın bulunduğu gruba bu isim verilir. Bu kişilerin yani ortak düşünce ve duyguda olan bir üretim bekleyen insan topluluğunun kullanmış olduğu iletişim araçları hepsinin ortak ürünü olacağı için öncelikle faydalı olmalıdır. Kişiye fayda sağlayan ve bulunmuş olduğu zeminden farklı bir noktaya kayıp gitmesine engel olacak bir yapıda olmalıdır.

Radyo, televizyon, telefon, e-mail, faks ve günümüzde daha çok sosyal medya mecraları kitle iletişim araçları içerisinde düşünülebilmektedir. Ortak gruba hitap edecek olan bu tarz oluşumların kişinin içinde bulunduğu değerleri yansıtması gerekir. Ahlakı yapıyı bozmaması ve kişinin kültürel yapısını koruması da önemlidir. Kitle iletişim araçları kullanılırken de bu maddelere kişinin de dikkat etmesi gerekir. Genellikle kişiye yayın yapan televizyon ya da radyo tarzı kitle iletişim araçları hitap edilen kesime uygun bir şekilde bir zemin belirlemelidir. Milli değerlerden ve ahlaki kavramlardan yoksun bir şekilde yapılabilecek olan her türlü yayın kişinin bulunmuş olduğu içinde olduğu topluma toplumun değerlerine zarar verecek bir konuma gelebilir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Yine bizler de bu tarz kitle iletişim araçlarını kullanırken oldukça saygılı ve terbiyeli olmalıyız. Belirlenmiş olan kurallara riayet etmeliyiz. İnsanlara zarar verecek bir durumda bırakmamalıyız. Oluşturulmuş olan kuralları unutmayarak bu tarz yerlerde de sürdürmeye devam etmeliyiz. Bu tarz toplu alanlarda oluşabilecek olan zorbalığı önlemeli ve bizlerde zorbalık yapmamalıyız.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın