Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gerekli enerji yaklaşık 40 kj’den büyükse hangi etkileşim sınıfına girer?

Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gerekli enerji yaklaşık 40 kj’den büyükse hangi etkileşim sınıfına girer?


İki farklı atomdan oluşan bir gaz molekülünü nötr atomlarına ayırmak için gerekli olan enerji miktarına bağ enerjisi adı verilmektedir. Örnek olarak bir oksijen molekülünü oluşturan oksijen atomlarına ayırabilmek için her bir mol başına 145 kJ kadar bir enerji gerekmektedir. Hidrojen molekülünü ayrıştırmak için ise 436 kJ miktarında bir enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu örneklerden çıkarılacak sonuç ise hidrojen molekülü daha çok enerji gerektirdiğinden oksijen molekülüne göre daha kararlı bir yapıya sahiptir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Kimyasal türleri birbirinden ayırabilmek için verilmesi gereken enerji miktarı 40 kJ’den daha fazla ise bu etkileşim türlerine güçlü etkileşimler adı verilir. 40 kJ’den daha az enerji gerektiren etkileşimler ise zayıf etkileşimler olarak adlandırılmaktadır. Kimyasal reaksiyonlarda bağ kopması ya da yeni bağ oluşması gibi durumlarda yeni kimyasal türler oluştuğundan gereken enerji miktarı da yüksek olur. Çözünme ve hal değişimi gibi olaylar fiziksel olarak gerçekleştiğinden, kimyasal kimliklerde herhangi bir değişim olmaz. Bu da gereken enerjinin az olduğunu göstermektedir.

Güçlü etkileşim olarak adlandırılan bağlar iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere 3’e ayrılmaktadır.

 

İyonik bağ: Elektronegatiflik özellikleri birbirinden farklı olan 2 farklı atom elektron alışverişi sonucunda bir araya gelerek bu etkileşimleri oluşturur. Bu tür etkileşimlerde elektron alan atomlar negatif yüklenirken, elektron veren atomlar ise pozitif yüklenir. Bir araya gelen atomlar farklı yüklere sahip olduğundan aralarında bulunan çekim kuvveti oldukça fazladır.

 

Kovalent bağ: Kararlı yapıda bulunmak isteyen ametal atomları iki veya daha fazla elektronu ortaklaşa kullanmak için bir araya gelirler. Oluşan bu etkileşime ise kovalent bağ adı verilmektedir.

 

Metalik bağ: Metal atomların son katmanında çekirdek uzak gevşek halde bulunan elektronlar bulunmaktadır. İki farklı metal atomları arasında bu elektronlar sayesinde bir elektron denizi oluşur. Aralarında oluşan etkileşime ise metalik bağ adı verilir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir