Kimyasal Tepkime Hesaplamaları 10. Sınıf Kimya

1)Kütlece %50 saflıkta olan 80 gram Ca katısının yeterli miktarda HCl çözeltisi ile tam verimli tepkimesinden oluşan H2 gazı yeterli miktarda C2H4+H2 —> C2H6 tepkimesine girerek 0,2 mol C2H6 bileşiği oluşmaktadır. Buna göre tepkimenin % verimi kaçtır?

2)Al(k)+O2(g) > Al2O3(k) tepkimesine göre 0,2 mol alüminyum metalinin yeteri kadar oksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram Al2O3 bileşiği oluşur? (O:16 Al:27)

3)CH2(g)+2O2(g) > CO2(g)+2H2O(s) tepkimesine göre 64 gram CH4 gazının tamamen yanması sonucu kaç gram H2O oluşur (H:1 C:12 O:16)

4) Al4C3 ve H2O maddeleri uygun koşullarda reaksiyona girdiklerinde CH4 ve Al(OH)3 bileşikleri oluşmaktadır. 28,8 gram Al4C3 ve yeterince H2O dan normal koşullarda en çok kaç litre CH4 gazının oluşacağını bulunuz. (Al : 27, C : 12, H : 1, O : 16)

5) Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 tepkimesine göre 3 mol HCl’den kaç gram H2 gazının oluşabileceğini bulunuz. (H : 1)

6)0,4 mol CaHb bileşiği 2 mol O2 gazı ile yandığında 1,6 mol su ve 1,2 mol CO2 oluşmaktadır. Buna göre a/b =?

7) 4 gram H2’nin yeterli miktardaki O2 ile tepkimesinden en fazla kaç gram H2O oluşur?(H : 1 , O : 16)

8)2Al(k)+6HCl > 2AlCl3(k)+3H2(g) tepkimesine göre 10,8 gram Al’nın yeteri kadar HCl ile tepkimeye girmesi sonucu normal koşullarda kaç Litre H2 elde edilir?(Al:27)

9) 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O denklemine göre, normal koşullarda 22,4 litre NO gazı açığa çıkması için kaç gram Ag kullanılmaktadır?(Ag : 108)

10)Bir organik bileşiğin 0,5 molü 3 mol O2 ile tamamen yandığında 2 mol CO2 ve 3 mol H2O oluştuğuna göre bileşiğin formülü nedir?

11)Al(k)+3/2O2(g) > Al2O3(k) tepkimesine göre 0,2 mol alüminyum metalinin yeteri kadar oksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram Al2O3 bileşeni oluşur?(O:16 Al:27)

12) CH4(g)+2O2 >CO2+ 2H2O(s) tepkimesine göre 64g cH4 gazının tamamen yanması sonucu kaç gram H2O oluşur? (H:1 C:12 O: 16)

13) X2 ile Y2 gazları tepkimeye girdiğinde X2Y oluşmaktadır. Tepkimenin başlangıcında 0,2 mol X2 ve 0,2 mol Y2 alınmıştır.
Bu tepkimede X2 ve Y2 den birinin tamamı tükendiğine göre;

  1. Sınırlayıcı bileşen X2‘dir
  2. 0,2 mol X2Y oluşmuştur.
  3. 0,1 mol Y2 artmıştır.
    yargılarından hangileri doğrudur?

14) Normal şartlar altında hacim kaplayan CH4 gazı CH4(g)+2H2O(g) denklemine göre tamamen yanmaktadır. Buna göre oluşan H2O kütlesi kaç gramdır? (H: O:16 C:12)

15) Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4 denklemine göre 200 gram Al4C3’ün yeterli miktarda H2O ile tepkimesi sonucu normal koşullarda 33,6 litre CH4 gazı oluştuğuna göre, Al4C3’ün yüzde kaçının tepkimeye girdiğini bulunuz. (C : 12, Al : 27)

16) Yeterince C2H4 ve 9,6 g O2 gazının bulunduğu kapta oluşan tepkime sonucunda kaç gram H2O oluşur?(H:1 O:16 C:12)

17) 56 gram demir örneği yeterli miktarda oksijenle tepkimeye girdiğinde 32 gram Fe2O3 bileşiği oluştuğuna göre, demir örneğinin % kaç saflıkta olduğunu bulunuz.(O : 16, Fe : 56)

18) C2H4(g) + 3O2(g) > 2CO2(g)+2H2O(g) denklemine göre %25 verimle gerçekleşen tepkimeden 1 mol H2O gazı elde edilmektedir. Buna göre başlangıçta alınan C2H4 gazı kaç moldür?


19) Saf olmadığı bilinen 100gram CaO katısı yeterli miktarda H2O ile CaO+H2O > Ca(OH)2 denklemine göre tam verimle tepkimeye girmektedir. Tepkime sonucunda 0,2 mol Ca(OH) bileşiği oluştuğuna göre kullanılan CaO katısının saflık yüzdesi kaçtır?(Ca:40 O:16)


20) 56 gram XO katısının yeterli miktarda H2O ile XO2+H2O > X(OH)2 denklemine göre tam verimli tepkimeden NA tane X(OH)2 taneciği elde edilmektedir. Buna göre X elementinin atom kütlesi kaçtır? (O:16)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 Oy, Ortalama: 3,00 toplam 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir