Kimyasal denge nedir? Araştırınız.

Kimyasal denge nedir? Araştırınız.

 

Kimyasal reaksiyonlardan bazıları iki taraflı olarak gerçekleşebilmektedir. Girenlerin ürünlere dönüşebildiği gibi, tepkime tersi yönde çalıştığında ürünler de girenlere dönüşebilir. Kapalı kapta gerçekleşen reaksiyonların bazılarında da girenlerin tamamı ürünlere dönüşmez. Birim zaman içerisinde giren maddelerin ürüne dönüşme hızı ile ürünlerin giren maddelere dönüşme hızının eşit olduğu durumlara kimyasal denge adı verilir.

 

Bir kimyasal tepkime sırasında giren maddelerin tamamı ürünlere dönüşüyorsa, o tepkime tek yönlü gerçekleşiyor anlamına gelir. Bu tür tepkimelerde ise denge yoktur. X+Y=> R+T şeklinde olan tepkimeler tek yönlü olarak gerçekleşir ve denge aranmaz. X+Y=>Z şeklinde olan denklemler ise çift yönde gerçekleşebilir. Tepkimenin ilk zamanlarında ortamda bulunan X ve Y molekülleri Z maddesini oluşturmaya başlar. Bir süre sonra ortamda fazla miktarda Z maddesinin birikmesi sonucunda kendini oluşturan maddelere ayrışmaya başlar. Bir süre sonra tepkimenin iki taraflı olarak gerçekleşme süreleri eşitlenir. Bu sürede bu tepkime dengeye ulaşmıştır, diyebiliriz. Ortamda bulunan maddelerin derişimleri dengeden sonra değişime uğramaz.

 

Tepkimelerin denge anlarında sıcaklık sabittir. Reaksiyonun her iki tarafının gerçekleşme hızı da eşit olduğundan gözlenebilecek değişimler tamamen durmuştur. Dengeye ulaşmış olan bir reaksiyonda giren maddelerin derişimi ya da kısmı basınç değerlerinin çarpımı, ürünlerin derişim veya kısmı basınç çarpımına eşittir. Bu sabitlik durumuna ise denge sabiti adı verilir. Bu denge sabitinin değeri derişim cinsinden yazıldığında Kd şeklinde, basınçlar baz alınarak yazıldığında ise Kp şeklinde ifade edilir.

 

xA+ yB => zC şeklinde gerçekleşen bir tepkimenin denge sabiti Kd= [C]z/[A]x.[B]y şeklinde ifade edilir. Bu bağıntıda [A] şeklinde gösterilen ifade A maddesinin derişim miktarı anlamına gelir. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti de aynı mantıktan üretilmektedir. Kısmı basınç ve derişim denge sabiti arasında da Kp=Kd.(R.T) Δn şeklinde bir bağıntı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.