Kimseyi hafife almamak gerekir

“Kimseyi hafife almamak gerekir.” sözünü açıklayınız.

Hayatımız içerisinde yaşarken toplumların birlikte yaşadığı bir ortamda bulunmaktayız. Tek başına insanın var olmasının mümkün olmadığı bir evrende her bir insan farklı özellikleri ile bir araya gelmektedir. Her bir insanın farklı yapıda, düşüncede ve fikre sahip olması bunun yanı sıra hem duygusal olarak hem de fiziksel açıdan farklılıkları da meydana getirmektedir. Bu farklılıkları ile aslında bir bütün haline gelen insan topluluğu ancak bu şekilde var olmaya devam edebilir.

İnsanları sadece tek bir kalıba çevirmek ve tek bir insan düzeni üzerinden bir hayat oluşturmaya çalışmak mümkün olmayan ve zorla yapıldığında daha kötü sonuçlar doğurabilecek bir yöntemdir. İnsanları farklılığı ile kabul etmek her bir insanın kendi içerisinde bir potansiyel olduğunu da unutmamak demektir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İşte tam da bu durumlar için “kimseyi hafife almamak” deyimi kullanılmıştır. Kimseyi hafife almamak gerekir. Çünkü her insanın kendi içerisinde bir meziyeti vardır. Kendine göre bir potansiyeli ve başarılı olduğu bir alan bulunmaktadır. Fiziksel açıdan ve ruhsal açıdan her insanın kendine göre bir gücü ve kuvveti bulunmaktadır. Dışarıdan bakıldığında anlaşılamayacak olan bu kişisel potansiyel gücü her insanda farklı şekillerde kendini göstermektedir.

Bazı kişiler çok başarılı olma şekillerine derslerinin yüksek oluşu ile ifade ederlerken ve bu anlamda kendilerini hafife almamalarını gösterirken; bazı insanlar ise vücutlarındaki güçten kaynaklı olarak çok güçlü bir yapıya sahip olmaları dışarıdan bakıldığında anlaşılamayacak olan ve hafife alınmaması gereken bir durumdur. Bazı durumlarda biz insanları başarısız ya da beceriksiz olarak görebiliriz. Halbuki her insanı içerisinde hafife alınamayacak onu yükselten bir potansiyel bulunmaktadır. Belki biz bunu fark edemeyebiliriz. Belki de o kişiyi çok yakından tanımıyor olabiliriz. Bu yüzden bu hayat içerisinde yaşayan biri bizimle aynı ortamda bulunan ve herhangi bir işe katkısı bulunan insanların muhakkak ki her biri farklı bir özelliğe sahiptir ve hiç kimseyi bu anlamda hafife almamak gerekir. Sonunda hafife aldığımız ve kıymetsiz ve değersiz bulduğumuz kişi bizi şaşırtacak bir hamlede bulunabilir.

Bir cevap yazın