Kervansarayların yapılış amacı hakkında bilgi veriniz.

Kervansarayların yapılış amacı hakkında bilgi veriniz.

 

Ticaret yollarının üzerlerinde kervanların, yolcuların konaklaması için yapılan kervansaraylar; yapısal özellikleriyle yolcuların konaklama, yiyecek, su gibi her türlü ihtiyacını karşılamıştır. İlk defa 10. yüzyılın sonlarına doğru Selçuklu Hanları tarafından Orta Asya’ da yaptırıldığı görülmektedir. Sultan hanı olarak da adlandırılmıştır. Büyük ticaret yolları üzerinde yer alan kervansarayların aralarındaki uzaklık deve yürüyüşü ile yaklaşık 9 saate denk gelir. Bu da ortalama 40 km civarı bir uzaklıktır. Kervansaraylar bir kervanın sabah yola çıkıp gün batana kadar yoluna devam ettikten sonra geceyi güvenli bir şekilde geçirmeleri ve ihtiyaçları olan malzemeleri temin etmeleri için yapılmıştır. Barış zamanında pazar yeri olarak da kullanılan kervansaraylar, savaş dönemlerinde ise savunma için kale görevi görmüşlerdir.

 

Ticari yollar üzerinde bulunmaları sebebi ile ticari faaliyetlerin gelişmesini sağlamışlardır. Birçok farklı bölgeden ticaret için gelip geçen insanlar kervansaraylarda konaklamış ve buralarda küçük bir kasaba kültürünün oluşmasını sağlamışlardır. Kervansaraya gelen yolcular üç gün konaklayabilir, hastaysa iyileştirilirdi. Günde iki öğün yemek, banyo, hayvanları için kalacak yer ve yem temin edilirdi. Farklı yerlerden farklı din, dil, ırk mensubu kişilerin bir araya geldiği yerler olan kervansaraylar bu özellikleri sayesinde sosyal hayatın gelişmesini sağlamıştır. Hana gelen yolculardan elde edilen gelirlerin bir kısmı vakıf işlerinde kullanılır ve vakıflardan ihtiyaç sahipleri faydalanırdı. Bu özelliğiyle de kervansaraylar bulundukları yerlerde kimsesiz, ihtiyaç sahiplerinin korunup gözetilmesine katkı sağlamışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.