Kendimi Tanıyorum Konu Tekrar Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1. I.göz rengi
II. Giysi rengi
III. Boy
IV. Kilo
V.ten rengi
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kişisel özelliklerdendir?

A. I-III-IV-V B. |-II-III
C. II-III-IV-V D. Yalnız l

2. Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir davranış değildir?

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

A. ağlama
B. oyun oynama
C. gülümseme
D. üzülme

3. Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygula¬rımızdan biridir?

A. kıskançlık
B. öfke
C. sevgi
D. şüphe

4. “Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermeye………………..denir.” cümlesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir?

A. imrenme
B. kıskanma
C. takdir etme
D. hoşgörü

5. Hayatınızdaki önemli olayları kronolojik sıralama yaptığınızda birinci sıraya han¬gisi yazılmalıdır?

A. yürümeye başlama tarihiniz
B. okula başlama tarihiniz
C. doğum tarihiniz
D. dördüncü sınıfa başlama tarihiniz

6.”Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye………..denir.” cümlesini hangi seçe¬nek doğru tamamlar?

A. nüfus cüzdanı
B. paso
C. doğum raporu
D. öğrenci kimlik kartı
7. Nüfus cüzdanı hangi kurum tarafından verilir?

A. hastane
B. nüfus müdürlüğü
C. postane
D. belediye

8.Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapış-tırılır?

A. on beş yaşına girince
B. okulu bitirince
C. evlenince
D. okula başlayınca

9. I. seri numarası
II. Vatandaşlık numarası
III. Okul numarası
IV. Veriliş tarihi

Bir nüfus cüzdanında yukarıdakilerden hangileri bulunur?

A. I-II-III B. II-III-IV
C. I -II -III -IV D. I-II-IV
10. Kişisel bilgilerimizden hangisi nüfus cüz¬danında bulunmaz?

A. boy uzunluğumuz
B. soyadımız
C. doğum tarihimiz
D. adımız
11. “Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına …………………….denir.”

cümlesinde noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır?

A. zaman
B. tarih
C. kronoloji
D. dizin

12.”Hoşgörü, toplumsal barışı ve…………artırır.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A. dayanışmayı
B. mutluluğu
C tartışmaları
D. sevgiyi


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın