Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidin nasıl söylenir?

Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidin nasıl söylendiğini öğrenip defterinize yazınız.

Kelime-i şehadet: İslam’ın 5 şartının birincisidir. Bir kişi Müslüman olmak istiyorsa ilk olarak kelime-i şehadeti söylemelidir. Kelime-i şehadetin söylenişi şöyledir:

“Eşhedü En La İlahe İllallah Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abduhü Ve Resulü”

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Kelime-i şehadeti inanarak söyleyen kişi Müslüman olur. Anlamı şöyledir: “Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed (sav) O’nun (cc) kulu ve elçisidir.” Kelime-i şehadet, imanın en önemli iki temel inancından bahseder. Birincisi; Allah’ın (cc)  var ve bir olduğudur. Cahiliye döneminde olduğu gibi Allah’a (cc) herhangi bir şeyi ortak koşmak mümkün değildir. Şirk koşan iman etmiş olmaz. İmanın en temel esası Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmektir. Kelime-i şehadetin birinci kısmını söyleyen ve kabul eden kişi en temel esası yerine getirmiş olur.

 

Temel esasın ikincisi ise Hz. Muhammed’in (cc), Allah tarafından gönderilen bir elçi olduğunu kabul etmektir. Hz. Muhammed (sav) peygamberdir ama kul peygamberdir. Allah’tan aldığı emirleri önce kendi hayatına uygulamış ve örnek olmuştur. Kelime-i şehadeti ikinci kısmını söyleyerek ikinci temel esas da yerine getirilmiş olur.

Kelime-i tevhid: Birleme kelimesidir. Şu şekilde söylenir: “La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah”

Kelime-i tevhidin anlamı; Allah’tan(cc) başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sav) O’nun (cc) elçisidir. Allah ve peygamber inancının en kısa ve özlü söylenişidir. Kelime-i tevhidi söyleyerek kişi Allah’ın ortak koşulamaz olduğu, Hz. Muhammed’in (sav) de peygamber olduğu kalben tasdiklenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.