Kaynaştırma Harfleri, Sert Sessizlerin Yumuşaması, 3. Sınıf Türkçe

romantic_fon_forumgazel17 (20)

TÜRKÇE 3.SINIF ETKİNLİKLERİ

  1.       1. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ

 2.SERT SESSİZ HARFLERİN YUMUŞAMASI VE BENZEŞMESİ KURALI

Kazanım:1.Kaynaştırma harflerini Y-Ş-S-N öğrenelim.

2.Sert sessizlerin(p,ç,t,k)yumuşamasını öğrenelim

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

3.Sert sessizlerin(f,s,t,k,ç,ş,h,p)benzeşmesini öğrenelim.

KAYNAŞTIRMA HARFLERİ

Aşağıdaki atasözlerinde boş bırakılan yerleri dolduralım:

Bir elin ne..i var,iki elin se..i var. Çalma kapı..ı çalarlar kapı..ı

Gülme komşu..a gelir başı..a.Ayağı..ı yorganı..a göre uzat.

Yukarıdaki atasözlerinde görüldüğü gibi Türkçe’de iki tane sesli harf yan yana gelmez.Geldiği zaman aralarına mutlaka kaynaştırma harfleri olan Y-Ş-S-N harflerinden bir tanesi getirilir.

SERT SESSİZ HARFLERİN YUMUŞAMASI

Herkesin vardır bir derdi,değirmencinin vardır su derdi

Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.Ayağını yorganına göre uzat.

Ağaca yaslanma yıkılır,insana güvenme ölür.Kitabına kurban olayım.

Yukarıdaki atasözlerinde geçen derdi,olacağı,ayağı,kitabına,ağaca kelimelerinin kökü dert,olacak,ayak,kitap ve ağaçtır.Son harfleri p,ç,t,k ile bitmektedir.Kurala göre p,ç,t,k ile biten bir kelimeden sonra sesli bir harf gelirse p—b’ye; ç—c’ye;t—d’ye;k—g veya ğ ye dönüşür.

SERT SESSİZ HARFLERİN BENZEŞMESİ(FıSTıKÇı ŞaHaP)

 

Kork Allah’tan korkmayandan.Uçaktan düşer ölmez,Attan düşer ölür.

Ağaçtan düştü.Hayvanlar telef olmaktan kurtuldu.Fatih’ten Pendik’e metro ile geldim.Ben Gaziantep’ten geldim.Ben Kilis’ten geldim.Ben Kahramanmaraş’tan geldim.Annem yulaftan ekmek yaptı.Kitaplıktan kitabımı aldım.

Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış t harflerine dikkat ettiniz mi?

Yulaftan,Kilis’ten,Attan,uçaktan,ağaç’tan,Kahramanmaraş’tan,Allah’tan,Gaziantep’ten kelimeleri ismin –den halini aldıklarında yazılırken –ten,tan şeklinde yazıldığını görüyoruz.Kuralımıza göre FISTIKÇI ŞAHAP ın sessiz harfleri olan F-S-T-K-Ç-Ş-H-P ile biten bir kelimeden sonra d harfi gibi yumuşak sessiz bir harf gelirse bu fıstıkçı şahapın sert sessiz harfleri o yumuşak olan sessiz harfi de sert sessize çevirirler biz bu kurala sert sessiz harflerin benzeşmesi diyoruz.Şimdi aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dolduralım.Bakalım neler öğrendik?

Kitaplık..an   kita..ımı aldım.                Aya..ı..ı yorganı..a göre uzat.

Herkesin vardır bir der..i,değirmenci..in vardır su der..i

Çarşı..an aldım bir tane,ev.. geldim bin tane.

Mart kapı..an baktırır,kazma kürek yaktırır.

Çalma kapı..ı çalarlar kapı..ı.  Gülme komşu..a gelir başı..a

Allah yarına bırakır ama yanı..a bırakmaz.

Kahramanmaraş’..an,Gaziantep’..en,Tokat’..an,Pendik’..en selamlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir