İyi Ki Var Ünitesi Değerlendirme Çalışması 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

BOŞLUKLARI DOLDURALIM

cats

Cümlelerdeki boşlukları yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanlarla tamamlayınız.

1. Davul, ateş, duman insanların ……………………………..….… kullandıkları yöntemlerdendir.

2. …………………..…..… alanında kullanılan teknolojik ürünlerden biri de tepegözdür..

3. Teknolojik ürünleri ………..……………… zarar vermeden kullanmalıyız.

4. ……………….……… ilk olarak Sümerler tarafından bulunmuştur.

5. Rumî takvim …..………..……………… yılı esas alınarak düzenlenmiştir.

6. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde ……………..………… takvim kullanılmaya başlandı.

7. …………………..……… günlük hayatımızı kolaylaştıran önemli bir teknolojik üründür..

8. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması …………………..…… ağının kurulmasını sağlamıştır.

9. ………………….………. ulaşım alanında kullanılan teknolojik üründür.

10. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü başlangıç olarak esas alan takvim

………………… ………..…….…… dir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “ D “, yanlış olanların başına “ Y “ yazınız.

1. Teknolojik ürünler doğal çevreye zarar vermezler..

2. İnternet iletişim alanında en çok kullanılan teknolojik üründür.

3. Cumhuriyetin ilanından sonra hicrî takvim kullanılmaya başlandı.

4. Metroların kullanımının yaygınlaşması deniz ulaşımını kolaylaştırmıştır.

5. Nükleer enerjinin elde edilmesinde oluşan atıklar canlı yaşamını olumsuz etkiler.

6. Teknolojide son beş yılda hiçbir ilerleme yaşanmamıştır.

7. Projeksiyon eğitim alanında kullanılan teknolojik bir üründür.

8. Verileri saklama, araştırma, iletişim ve oyun kelimeleri bize bilgisayarı çağrıştırır.

9. Tarihte insanlar zamanı ölçmek için kullandığı aletlerden biri de termometredir.

10. On iki Hayvanlı Türk takviminde yer alan hayvan adları yılları simgeliyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir