İsmin size verilmesine neden olan olayı kurgulayarak bir hikâye yazınız.

Türklerde isim verme geleneklerini dikkate alarak kendinize bir isim veriniz. Bu ismin size verilmesine neden olan olayı kurgulayarak bir hikâye yazınız.

Türk Kültüründe İsim Verme Geleneği Ve Dede Korkut Hikayeleri

İsim verme bütün toplumlarda insanlara, yerlere,  şehirlere ve ülkelere verilir. Canlı cansız her maddenin bir ismi vardır. İsim ve ad aynı anlamı taşımaktadır. Bulunduğumuz yer o şehri ifade eder. Şehirlerin birleşiminden bölgeler oluşur. Bölgelerin birleşiminden de ülkeler meydana gelir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Türklerde çocuklara isim koymak çok eskiye dayanır. Türk beylikleri çocukları doğduğu zaman onların yaptığı kahramanlıklara göre isim koyarlardı. Yirmi yaşına yaklaşan bir genç hangi kahramanlığı yaptıysa o ismi alırdı. Hatta hiçbir şey yapmayanlar isimsiz kalırdı.

Türk kültüründe ad verme olayını Dede Korkut hikayelerinde görmekteyiz. İsimleri o kavmin en yaşlı kişisi koyardı. İsmi koyan kişinin saygıdeğer olması o kavim tarafından hürmetle karşılanan birisi olması gerekliydi. Çünkü çocuk demek, o vatanı koruyacak, o soyu devam ettirecek kişi demekti. Durum böyle olunca ona hak edeceği ismi koymakta en saygın kişi tarafından yapılması gerekirdi.  Dede Korkut hikayelerinin birinde; çocuğu olmayan Dirse Han’ın bir gün çocuğu olur ve çok sevinir. Çocuk biraz büyüyünce hangi kahramanlığı yapacakta ona isim koyacağız diye beklenilir. Günlerden bir gün çocukların oyun oynadığı bir alana boğa girer ve çocuklar çok korkarlar, hepsi dağılırlar. Dirse han’ın oğlu kalabalığın içine girer boğayı yere yatırır ve boğazını keser. Bu olay orada yaşayan ata boylarının artık çocuğa isim vermesi gerektiğini ortaya çıkardı ve o çocuğa boğayla güreştiği ve yendiği için Boğaç Han ismi verildi.

İşte bu hikayede olduğu gibi Türklerde isim verme geleneği çok eskilere dayanır ve bunun en güzel örneklerini Dede Korkut Hikayeleri oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir