Işık Ve Ses Konusu Test 4. Sınıf Fen Bilimleri

SORULAR
1. Bir yerin aydınlatılmasında dikkate
alınması gereken hususlarla ilgili
aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?
A. Gözleri hiç yormamalıdır.
B. Aşırı yada yetersiz ışıkla yapılma¬ malıdır.
C. Işığın doğrudan gözümüze gelmesini sağlamalıdır.
D.Az enerji tüketen ışık kaynakları tercih edilmelidir.

2. I. dikkat dağınıklığı
II. baş ağrısı
III. görme bozukluğu
IV. yüksek sesle konuşma

Gürültülü bir ortamda uzun süre çalışan bir kişide yukarıdaki olumsuzluklardan hangileri görülür?

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

A. I ve III B. I, ll ve III
C. I, II, lll ve IV D. I, II ve IV

3. I. Rüzgâr ve akan su, doğal ses kay nağıdır.
ll. Ses, titreşime bağlı olarak oluşur.
lll. Ses havada dalgalar hâlinde yayılır.
IV. Ses çıkaran her şeye ses kaynağı denir.

Sesle ilgili olarak yukarıda verilenler¬den kaç tanesi doğrudur?

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

4.Işık kirliliği ile İlgili aşağıdaki ifadeler¬den hangisi yanlıştır?
A.Görülebilen yıldız sayısını azaltır.
B.Doğal ışık kaynakları oluşturur.
C.Enerji israfına yol açar.
D.Göç eden hayvanları ve deniz kaplumbağalarını etkiler.

5. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

A. ateş böceği B. Kutup Yıldızı
C. Ay D. Şimşek

7. İnsan ses çıkarırken titreşen nedir?

A. dişler B. ses telleri C. dudaklar D.dil

8. Doğal olarak ışık üreten ve yayan kaynaklara doğal ışık kaynağı denir.

Aşağıdakiler den hangisi doğal ışık kaynağıdır?

A. şimşek B. Ay C. ayna D. mum
9. Aşağıda verilen canlılardan hangisi¬nin işitme duyusu diğerlerine göre daha gelişmiştir?

A. insan B. solucan C.kaplumbağa D. yarasa
10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Ses ve ışık birer enerji kaynağıdır.
B. Işık doğrusal; ses dalgalar hâlinde yayılır.
C. Görme organımız kulak; işitme organımız gözdür.
D. Kendiliğinden ses ve ışık yaymayan cisimler yapay kaynaklardır.

11. Aşağıdaki hangi ses kaynağı bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A. televizyon B. elektrik süpürgesi
C. kapı zili D. çalar saat

12. Aşağıdaki hangi ışık kaynağı bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A. Güneş B. ateş böceği C. yıldırım D. yıldız

13. Çevremizde duyduğumuz seslerin birbirinden farklı olmasının nedeni nedir?

A. ses kaynaklarının farklı olması
B. ses kaynaklarının bize çok uzak olması
C.kulağımızın sesleri farklı duyması
D. sesin soldan sağa yayılması.

14. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi hem ışık hem de sesle ilgili değildir?

A.Çevre kirliliğine neden olabilir.
B.Enerji türüdür.
C.Yayılabilmesi için havaya ihtiyaç vardır.
D.Bir kaynak tarafından yayılır.

15. Doğal olarak (insanların katkısı olmadan) çevreye ışık veren kaynaklara doğal ışık kaynağı denir.

Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

A. Yıldız B. Ay
C. Güneş D. Florasan


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın