Işık Ve Ses Değerlendirme Testi 4. Sınıf Fen Bilimleri

1. Bir cismin görünebilmesi için aşağıdakiler hangi sırayla gerçekleştirilmelidir?
I.Cisimden yansıyan ışınlar göze gelmelidir.
II. Cisim aydınlatılmalıdır.
III. Cisim üzerine düşen ışınları yansıtmalıdır.
a) 1-2-3 b) 1-3-2
c) 2-3-1 d) 3-2-1

2. Aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gözümüzün görme gücü en azdır?
a) sabah saatlerinde b)öğle saatlerinde
c) bulutlu havada d) hava karardığında
3. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
a) Güneş b)ateş böceği c) meşale d) yıldız
4. Yaydığı ışık bakımından aşağıdakilerden hangisi parlak olmayan ışık kaynağıdır?
a) araba farı b) Güneş
c) Fotoğraf makinesi flaşı d) mum

5. Bazı ışık kaynakları ışıkla birlikte ısı da yayar.
Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi yalnız ışık yayar.
a) kandil b)ateş böceği c)meşale d) mum
6. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir?
a) elektrik ampulü b)Ay c) gaz lambası d) mum

7. Aşağıdaki olayların hangileri ışığın bir enerji olduğunun kanıtıdır?
I. domatesin kızarması
II. güneşte kalan renkli tişörtün renginin solmas
III. ışığın bir takım mikropları öldürmesi.
a) yalnız I b) yalnız II
c) I-II d) I-II-III

8.Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) meşale, gaz lambası, ampul
b) gaz lambası, yağlı kağıt, florasan
c) meşale, ampul, gaz lambası
d) meşale, kandil, gaz lambası, ampul

9.Aydınlatma konusunda teknik bilgisi olan kişilere ne denir?
a) zoolog b)kimyacı c)meteorolog d)fotoğrafçı

10.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ampulün gücü artıkçı yaydı ışık daha parlak olur.
b) Kullandığımız ampulün gücünü odanın büyüklüğüne göre belirlemeliyiz.
c) Aydınlığın az veya çok olmasının sağlıkla ilgisi yoktur.
d) Çalıştığımız veya dinlendiğimiz odanın aydınlığı göz sağlığı için önemlidir.

11. Aşağıdakilerden hangileri ışık kirliliğine
olur?
I. Yanlış yerleştirilmiş aydınlatma araçları
II. Sokakların aydınlatılması
III . Geceleri aşırı aydınlatma.
a) I-II b) I-III c) II-III d) I-II-II

13. Sesin oluşması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) hava b) kulak c) titreşim d) kulak zarı

14.” Varlıkların titreşerek bulunduğu ortama yaydığı enerjiye ……… denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?
a) ışık b) ısı c) elektrik d) ses

15. Aşağıdaki ses kaynaklarıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) insan sesi——–doğal ses
b) motor sesi——-yapay ses
c) ırmak sesi——-yapay ses
d) kuş sesi———doğal ses
16.Aşağıdaki seslerden hangisi bir özelliği nedeniyle diğerlerinden farklıdır?
a) gitar sesi b) kaval sesi
c) keman sesi d) saz sesi

17. Aşağıdakilerden hangisi ses için yanlıştır?
a) Oluşan her sesin bir kaynağı vardır.
b) Ses kendiliğinden oluşmaz.
c) Ses oluşum kaynağına göre yapay ve doğal ses olmak üzere iki çeşittir.
d) Ses kaynaktan sonra gücünü kaybeder.
18. Çevremizde duyduğumuz seslerin birbirinden farklı olmasının nedeni nedir?
a) ses kaynağının farklı olması
b) ses kaynaklarının aynı olması
c) kulağımızın sesleri farklı duyması
d) sesin soldan sağa yayılması

19. Sınıfımızın orta sırasında oturan arkadaşımızın konuşmasını hepimizin duyabilmemizin nedeni nedir?
a) ses soldan sağa yayılır
b) ses her yöne yayılır
c) ses sağdan sola yayılır
d) ses doğru bir yol izleyerek yayılır

20. “Sesin frekansı ( 1 saniyedeki titreşim sayısı) arttıkça ses …….” cümlesini uygun kelimeyle tamamlayın.
a) kalınlaşır b) yükselir c) incelir d) aynı kalır

21. Sesin bir engele çarparak geri dönmesine ne denir?
a) hız b) yayılma c) yankı d) tını

22. Aşağıda verilenlerden hangisinde ses daha hızlı yayılır?
a) boşlukta b) havada
c) deniz suyunda d) demiryolu rayında
23. Bir dağın yamacının karşısında bağıran Naz, sesinin yankısını 6 saniye sonra işitiyor. Naz’ın yamaca uzaklığı kaç metredir? (Sesin havadaki hızı 340 m/sn’dir)
a) 340 b) 680 c) 1020 d) 1700
24. Ses yalıtımını sağlamak için aşağıda verilenlerden hangilerini kullanmalıyız?
I. elyaf
II. köpük
III. demir
a) I-II b) I-III c) II-III d) I-II-III
25. Aşağıdakilerden hangileri kulak sağlığımızı tehdit eder?
I. Yüksek sesle müzik dinlemek
II. Sesli mekanlarda çalışmak.
III. Kulağı sivri bir cisimle karıştırmak.
IV. Kulağı temizlemek.

a) I ve II b) I, II ve III
c) yalnız IV d) I ve IV

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.