İşgallere Tepki 8. Sınıf İnkılap Tarihi

ÇALIŞMA KAĞIDI (İŞGALLERE TEPKİ)

1- Mustafa Kemal,  itilaf devletleri donanmalarının İstanbul’a demirlediğini görünce kendinden emin bir şekilde  “ ……………………………….    giderler” dedi.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

2- Mustafa Kemal Samsun’a  9.   .………………………………….     göreviyle gitti.

3- Amasya genelgesine göre …………. bütünlüğü …………. bağımsızlığı tehlikededir

4- Amasya Genelgesine göre ……………………………… ..   üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum Ulusumuzu yok olmuş saymaktadır.

5- A. G. göre milletin bağımsızlığını yine milletin ….…………………. kurtaracaktır

6- Kurtuluş Savaşının amacı, yöntemi ve gerekçesinden ilk defa   ……………..   ……………………. bahsedilmiştir.

7– Erzurum Kongresine göre ………………….. siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar asla verilemez.

8- Erzurum Kongresine göre  M…….. ve H…………  fikri  asla kabul edilemez.

9- Erzurum Kongresi, toplanması bakımından bölgesel olmasına rağmen alınan kararlar itibariyle  ………………  bir nitelik taşır.

10– Erzurum Kongresinde vatan sınırlarından ilk defa bahsedilmesi, ileride kabul edilecek olan ……………………… kararlarının temelini oluşturmuştur.

11– Erzurum Kongresinde ilk defa ……………………. kayıtsız şartsız millete ait olduğundan bahsedilmiştir.

12- Erzurum Kongresinde alınan kararlar, …………… Kongresinde tüm ulusu kapsayacak şekilde genişletildi.

13- Ali Fuat Paşa’yı Batı Anadolu Kuvayı Milliye Başkomutanlığına atayan …………………………..  bir yürütme organı gibi çalışıyordu.

14- Milli Direnişin ilk yayın organı olarak  ………………………..  gazetesi çıkarıldı

15-  Damat Ferit Hükümeti, Kongrede alınan kararların Padişaha ulaştırılmasına engel olunca ……………………………… ile bütün ilişkilerin kesilmesi kararı alındı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.