İnsanların iletişimiyle diğer canlıların iletişimi aynı mıdır?

İnsanların iletişimiyle diğer canlıların iletişimi aynı mıdır?

İnsanların ve diğer canlıların varoluşsal sebeplerden ötürü birçok ortak bulunması, günümüzde somut verilerle karşımıza çıkmaktadır. Bu veriler ile araştırma ve deneylerin yapılması, insan ve diğer canlı yaşam formlarının işleyişi hakkında çeşitli bilgiler vermektedir. Bunlardan biri de biyolojik formu bulunmayan ancak; yaşayan bir olgu olan iletişimdir.

İletişim: Temel bazda; iki yaşayan canlı formunun bilinçlerinin yerinde olması şartıyla gerçekleşen duygu, düşünce, bilgi vs. aktarımıdır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İnsanlar yeryüzünde ilk çağlardan beri avcılık, toplayıcılık gibi yaşaması için gerekli olan eylemlerde bulunmuştur. Ve bu süre zarfında doğada baskınlığını ve neslinin devamı için sürekli evrim ve adaptasyon sürecinden geçmiştir. Bu süre zarfında sosyalleşmeye gereksinim duyan insanlar ‘’Foxp2’’ geni sayesinde aralarında iletişim kurabileceği bir dil inşa etmişlerdir. Günümüze bakacak olursak bu genin insan hayatında ne kadar önemli bir yer kapladığını görebilirsiniz.

Diğer canlılar hayvanlar, bitkiler, böcekler gibi yaşam formlarının bilimde de kabul gördüğü gibi ‘’Foxp2’’ genine sahip olmadıkları için kendi aralarında bir dil inşa edememişlerdir. Bu yaşam formları akıl denen düşünme yetisine sahip olamadıkları için temel yaşam formlarını destekleyecek ve devam ettirecek dürtüleriyle hareket ederler. İletişimsel olarak bir dile sahip olmadıkları ancak; çıkardıkları sesler ve çeşitli davranışlarla kendi aralarında bir iletişimde bulunurlar. Bu iletişimsel süreç, içgüdülerinde yer alan belli alanlara hitap ettiği için karşılık verebilirler.

İletişimsel süreç olarak gerçekleşen bilgi, duygu vs. Aktarımı aynı değildir. Diğer canlı formlarında bu, içgüdülerindeki hangi alana hitap ediyorsa o, o an ki sürece bağlıdır. Ama insanlar tüm bu süreci dil inşa ettikleri için akıllarıyla yorumlayıp sentezleyerek iletişim sürecinde bulunurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.