İnsanların doğayı kullanma biçimlerini doğal ortama uyumluluk açısından değerlendiriniz.

İnsanların doğayı kullanma biçimlerini doğal ortama uyumluluk açısından değerlendiriniz.

İnsanlar doğayı kendi amaçları doğrultusunda kullanırlar.

Bazı durumlarda doğayla uyumlu bazen de doğal ortamlara uyumsuz ve zarar verecek şekilde faaliyetlerde bulunurlar.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Örneğin; yerleşim alanları açılırken arazi elde etmek amacıyla ormanların tahrip edilmesi doğal ortama uygun olmayan bir faaliyettir. Orman tahribi beraberinde pek çok soruna yol açar. Yine kentlerde aşırı betonlaşma yer altına sızan kar ve yağmur sularının miktarını azaltarak yer altı suyunun beslenmesine engel olur. Yağmur ve eriyen kar suları da toprak tarafından emilemediği için kentler, sel afetiyle ile karşı karşıya kalır.

Tarımsal faaliyetler esnasında aşırı su kullanımı ile toprağın verimsizleşmesi, bilinçsiz kimyasal gübre ve ilaç kullanımıyla toprağın kirlenmesi doğal ortama zarar vermektedir. Doğaya uyumlu ve kirletmeyen organik tarım yöntemlerinin son yıllarda kullanılmaya başlaması oldukça olumlu bir gelişme ancak henüz yeterli değil.

 

Enerji üretimi için doğal ortam şartları gözetilmeden yapılan barajlarda, akarsu canlılarına ve çevreye zarar vermektedir. Oysa rüzgâr santralleri enerji üretme açısından doğaya daha uyumlu ve zarar vermeyen bir yöntemdir. Güneş enerjisi, Jeotermal enerji gibi çevre dostu enerji üretim faaliyetlerinin daha çok teşvik edilmesi gerekir.

Sanayi tesisleri yapılırken atık arıtma sistemleri de yapılmalı, gaz atıklar için filtre sistemi kullanılmalıdır. Ancak çoğu sanayi tesislerinde bu atık ve filtre sistemleri kullanılmadığı için sanayi tesisleri hem çevre hem de insan sağlığını tehdit edecek kirliliklere yol açmaktadır.

Gerek evsel gerekse sanayi atıklarının gelişigüzel doğal ortamlara bırakılması toprak, su ve hava kirliliğine yol açmaktadır. Atıkların belirli atık depolama alanlarında geri dönüşüm ile değerlendirilmesi hem ekonomik kazanç hem de doğayı kirletmemek adına oldukça önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.